Pusty grób – o. Jacek Gniadek SVD

„Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu” (J 20, 6-7).   Pusty grób jest źródłem chrześcijańskiej nadziej i radości. Życie jest tylko przejściowym etapem. Śmierć nie jest końcem wszystkiego. Chrystus zmartwychwstał. Apostoł Piotr ma teraz […]

O muzyce kościelnej – ks. Grzegorz Piekarz

Każdy z nas, kapłanów jest zobowiązany do troski o fundamenty naszego życia duchowego. Jednym z nich jest posłuszeństwo Biskupowi, Kościołowi, a w konsekwencji Chrystusowi. Jeśli zabraknie tego posłuszeństwa – wszyscy przecież to dobrze wiemy – niewiele dobrego wyrośnie na glebie naszych starań duszpasterskich – nawet jeśli to posłuszeństwo będzie łamane w imię tzw. racji duszpasterskich. […]

Jezus Chrystus i kapłaństwo – ks. Janusz Królikowski

Do wielu posoborowych doświadczeń Kościoła należy także poważny kryzys kapłaństwa. Co więcej, kryzysu tego nie można przypisać tylko przyczynom zewnętrznym w stosunku do Kościoła. Nie miałyby one takiej siły, jeśli nie zostałyby zachwiane podstawy teologiczne posługi kapłańskiej, które dość łatwo da się zidentyfiko­wać.   W nowej sytuacji kulturowej powrócono do starych argumen­tów reformatorów z XVI […]

O możliwości i konieczności mówienia o niewyrażalnym – ks. Henryk Sławiński

Bóg, w którego wierzymy jako chrześcijanie, jest pełen paradoksów. Jest transcendentny i immanentny. Objawia się, zarazem się ukrywając w swoim ukrzyżowanym Synu. Odwieczny Bóg rodzi się w czasie jako Człowiek. Można mówić o Nim za pomocą oksymoronów, jak to uczynił Franciszek Karpiński w kolędzie Bóg się rodzi: „Ma granice Nieskończony”. Bóg jest zbyt wielki, by […]

O handlu w niedzielę – Marcin Rzegocki

Dziś przypada pierwsza niedziela, która jest objęta zakazem handlu. Z tej okazji przypominamy tekst p. Marcina Rzegockiego, który prawie rok temu ukazał się na naszej stronie oraz w wersji angielskiej na portalu catholicvote.org *** Prawna regulacja możliwości handlu w dni świąteczne jest przedmiotem publicznej debaty w Polsce. Temat ten stanowi przedmiot zainteresowań nie tylko ekonomistów i […]

Posłuszeństwo – o. Jacek Zdrzałek CSsR

Może to dziwnie zabrzmieć, ale rada posłuszeństwa jest „trochę inna” niż dwie pozostałe rady (czystość, ubóstwo), które obierają konsekrowani. Historia pokazuje, że można mieć z nią spore problemy, ale czy tylko dlatego, że różni się ona od pozostałych? W czym tkwi ta „inność”?   Jakie posłuszeństwo? Pierwsza zasadnicza różnica polega na tym, że posłuszeństwo nie stanowi przedmiotu […]

Kalwaria i Msza Święta – abp Fulton J. Sheen

  Istnieją w życiu rzeczy zbyt piękne, by o nich zapomnieć. Taką rzeczą jest miłość matki, dlatego przechowujemy z czcią jej wi­zerunek. Miłość żołnierzy, którzy swoje życie złożyli w ofierze za ojczyznę, również jest zbyt piękna, by o niej zapomnieć, dlatego czcimy ich pamięć w Święto Niepodległości. Lecz najwięk­szym błogosławieństwem, jakie spłynęło na ten świat, […]

Planowanie tematów homilii w praktyce duszpasterskiej – ks. Henryk Sławiński

Wprowadzenie Duszpasterska działalność Kościoła nie jest czymś przypadkowym i chaotycznym, ale jest przedsięwzięciem przemyślanym i planowanym. Wyznacznikiem jest często istniejąca praktyka: kontynuuje się sprawdzone działania. Jeśli jakiś duszpasterz na nowej placówce ma wątpliwości, co zrobić, może sprawdzić, jakie działania podejmował w danym czasie jego poprzednik. Ale to nie wystarcza. Teolog pastoralny i duszpasterz muszą zawsze […]

Pentekostalizacja Ameryki Łacińskiej a teologia sukcesu – prof. Marcelo Loayza Miranda

Ruch zielonoświątkowy w krajach Ameryki Łacińskiej na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat odnotował znaczący wzrost. Dzisiaj jego obecność w przestrzeni religijnej kontynentu nie jest już niczym zaskakującym. Jeśli chodzi o strukturę organizacyjną, duża część wspólnot wchodzących w skład owego nowego ruchu religijnego charakteryzuje się brakiem formalnego przywództwa w skali kontynentu. W związku z tym, że wspólnoty […]

Trudne spowiedzi. Kryzys z powodu nieuleczalnej choroby – ks. Adam Kokoszka

Penitent często sam jest w stanie przedstawić swój stan kryzysowy. Ale mogą być też sytuacje, w których penitent nie mówi o tym wprost. O kryzysie, tylko nadmieni, że w tej chwili zwątpił zupełnie we wszystko, że zachwiała się jego wiara, poczucie sensu życia. Możemy spotkać też osoby, zwłaszcza w szpitalach, które nie chcą skorzystać z […]