Dary hierarchiczne i dary charyzmatyczne w misji Kościoła – ks. Robert Kantor

Perspektywa Listu Kongregacji Nauki Wiary Iuvenescit Ecclesia Ostatnio bardzo dużo mówi się na temat zjawiska, które stanowi zagrożenie dla tożsamości i jedności Kościoła, a także dla tożsamości i rozwoju wiernych świeckich i duchownych. Chodzi o pentekostalizację. Ks. Andrzej Kobyliński, analizując wnikliwie to zagadnienie stwierdza: „Dynamiczny i ogólnoświatowy proces pentekostalizacji chrześcijaństwa jest nazywany często «ucharyzmatycznieniem» religii […]

Kapłan kustoszem Skarbu – bp Wacław Świerzawski

Tekst zamieszczony poniżej stanowi fragment nauk rekolekcyjnych wygłoszonych przez bpa Wacława Świerzawskiego do kleryków jednego z seminariów duchownych w Polsce. Z uwagi na aktualność poruszanych w niej problemów przytaczamy jej treść pragnąc –  zgodnie z życzeniem jej Autora –  pomóc Słuchaczowi (Czytelnikowi) „spotkać się z Tym, który go powołał i przy Nim pozostawić”.   Czyście kiedyś […]

Święty Józef przedsiębiorca – o. Jacek Gniadek SVD

W brewiarzowym wprowadzeniu do wspomnienia czytamy, że św. Józef był z zawodu cieślą i opiekunem Najświętszej Rodziny z Nazaretu, a dzisiaj jest patronem ludzi pracy. W Kościele katolickim wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XII w 1955 r. jako alternatywa dla laickiego Święta Pracy. Św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi […]

Wyobraźnia duszpasterska – ks. Tomasz Rąpała

Rozpoczynamy 55. Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa. To ważne! Dlaczego?   Słusznie mówi się dzisiaj o kryzysie powołań. Dobrze, że w ogóle się mówi zauważając problem, i dobrze, że choć nieliczni zadają pytania co robić, żeby pomagać ludziom młodym w ich rozeznawaniu drogi życia. To świadczy o wyobraźni duszpasterskiej, bo całe duszpasterstwo ma sens […]

Czy warto dziś być księdzem? – ks. Henryk Zieliński

Pytanie w tytule jest aktualne szczególnie teraz, gdy Kościół modli się o nowych kandydatów do kapłaństwa, wielu młodych ludzi zastanawia się swoim powołaniem, a w większości diecezji brakuje księży.   Liczba mężczyzn rozpoczynających w Polsce przygotowanie do kapłaństwa w ostatnich latach systematycznie maleje. W roku 2017 na pierwszy rok studiów do wszystkich diecezjalnych seminariach duchownych […]

O należytym celebrowaniu Eucharystii – Benedykt XVI

Dziś swoje 91 urodziny obchodzi papież-senior Benedykt XVI. Watykańskie media podają, że nie będzie to dzień hucznych obchodów, a raczej upłynie „w ciszy i spokoju dawnego klasztoru Mater Ecclesiae w Watykanie”. Z tej okazji przypominamy jeden z tekstów Ojca Św. dotyczących należytego sprawowania Eucharystii.   Słyszę – i po części wierzę – że zdarzają się […]

Po swojemu czy po Bożemu? – br. Tomasz Bil CSsR

Kilka słów o przeinaczeniach w kulcie Miłosierdzia Bożego   Kult Miłosierdzia Bożego oparty o objawienia św. Faustyny Kowalskiej bez wątpienia stanowi jeden z istotnych elementów życia Kościoła dzisiaj. Przesłanie polskiej zakonnicy o miłującym Bogu, który lituje się nad każdym skruszonym grzesznikiem i obdarza go przebaczeniem stanowi fundament duchowości wielu wiernych, niezależnie od obranego przez nich […]

Pusty grób – o. Jacek Gniadek SVD

„Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu” (J 20, 6-7).   Pusty grób jest źródłem chrześcijańskiej nadziej i radości. Życie jest tylko przejściowym etapem. Śmierć nie jest końcem wszystkiego. Chrystus zmartwychwstał. Apostoł Piotr ma teraz […]

O muzyce kościelnej – ks. Grzegorz Piekarz

Każdy z nas, kapłanów jest zobowiązany do troski o fundamenty naszego życia duchowego. Jednym z nich jest posłuszeństwo Biskupowi, Kościołowi, a w konsekwencji Chrystusowi. Jeśli zabraknie tego posłuszeństwa – wszyscy przecież to dobrze wiemy – niewiele dobrego wyrośnie na glebie naszych starań duszpasterskich – nawet jeśli to posłuszeństwo będzie łamane w imię tzw. racji duszpasterskich. […]

Jezus Chrystus i kapłaństwo – ks. Janusz Królikowski

Do wielu posoborowych doświadczeń Kościoła należy także poważny kryzys kapłaństwa. Co więcej, kryzysu tego nie można przypisać tylko przyczynom zewnętrznym w stosunku do Kościoła. Nie miałyby one takiej siły, jeśli nie zostałyby zachwiane podstawy teologiczne posługi kapłańskiej, które dość łatwo da się zidentyfiko­wać.   W nowej sytuacji kulturowej powrócono do starych argumen­tów reformatorów z XVI […]