Kapłańska posługa pojednania – kard. Raymond Leo Burke

Chciałbym bardziej uwydatnić temat kapłańskiej posługi pojednania. Warto zbadać głębiej niektóre aspekty tego sakramentu pokuty, ponieważ jest to sakrament, który może być szafowany wyłącznie przez wyświęconych kapłanów.   Całe życie chrześcijańskie można opisać jako ciągłe nawracanie serca. Każdego dnia jesteśmy wezwani, aby ponownie zwrócić się ku Chrystusowi i rozpocząć na nowo, zawsze z nową energią, […]

Z duchem czasu – o. Jacek Gniadek SVD

Byłem kiedyś na rekolekcjach w domu macierzystym w Steyl’u. Towarzystwo było międzynarodowe. Pierwszego dnia zostaliśmy podzielni na grupy i naszym zadaniem było przygotowanie wieczornego nabożeństwa. Współbracia i siostry z mojej grupy przez pół godziny łamali sobie głowę, aby wymyślić coś oryginalnego. Po tym, jak ustaliliśmy wspólnie, że rozpoczniemy od hymnu na wejście, a później będzie […]

Głosiciele i szafarze Bożego Miłosierdzia – kard. Raymond Leo Burke

  Nasze czasy są naznaczone niemalże całkowitą utratą nadziei. Żyjemy w kulturze, która charakte­ryzuje się przemocą posuniętą aż do tego stopnia, że nawet rodzice stosują ją wobec swoich dzieci, a młodzież, która powinna być napełniona rado­ścią i nadzieją na przyszłość, czci bożka śmier­ci. Rosnąca liczba samobójstw, zwłaszcza wśród młodych, jest jednym z najbardziej przejmujących i […]

Kapłan według Najświętszego Serca Jezusowego – ks. Janusz Królikowski

Określając do niedawna sposób sprawowania posługi przez kapłana w Kościele, zwłaszcza wskazując na potrzebę jej wysokiej jakości duchowej, posługiwano się zwrotem: „kapłan według Serca Jezusa”. W taki sam sposób podsumowywano życie wybitnych kapłanów: „był to kapłan według Serca Jezusa”. Św. Józef Sebastian Pelczar napisał podręcznik na temat pełnienia posługi kapłańskiej zatytułowany Pasterz według Serca Jezusowego […]

Przekaz wiary w sekularyzującym się społeczeństwie – ks. Andrzej Michalik

„W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba” (Łk 24,33-35). Dobry początek, to początek od słowa Bożego. Sięgamy w kontekście […]

Powołanie – Stefan Kardynał Wyszyński

28 maja 1981 r. zmarł Czcigodny Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski. 19 grudnia 2017 r. Papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności jego cnót, dlatego od tej chwili Prymasowi Tysiąclecia przysługuje oficjalnie tytuł „Czcigodny Sługa Boży”. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z fragmentem Jego przemówienia w katedrze gdańskiej z okazji poświęcenia Seminarium Duchownego […]

Matka Boża Tuchowska Matką powołań kapłańskich i zakonnych – o. Kazimierz Plebanek CSsR

„Żniwo wielkie, ale robotników mało…”   Doskonale rozumiał to abp Leon Wałęga, ordynariusz tarnowski w latach 1901–1933. W czasie, gdy obejmował rządy w diecezji, borykała się ona z wieloma trudnościami. Jedną z nich był brak kapłanów. W przemówieniu wygłoszonym w 25-tą rocznicę koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej w Tuchowie wspomniał: „Ze wszystkich stron przychodziły do mnie prośby o […]

Czy piekło naprawdę istnieje? – kard. Robert Sarah

  Objawienie uczy nas, że na pewno istnieją złe duchy, które sprzeciwiają się Bogu, odmawiając służenia Mu, i skłaniają ludzi do buntowania się przeciwko Bogu. Szatan to ten, który dzieli, przeciwstawia ludzi sobie nawza­jem. Istnienie szatana najlepiej można zrozumieć przez je­go dzieła. Tak jak wszystkie duchy, jest on niewidzialny. Zresztą szatan niczego nie lubi tak […]

Kościół niczego nie narzuca – o. Jacek Gniadek SVD 

  Dzisiaj w Kościele obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Kiedyś z tej okazji pewien kaznodzieja opowiedział historię o tym, jak Chrystus wrócił do nieba i wszyscy aniołowie przybiegli na spotkanie z nim, gdyż osobiście chcieli się dowiedzieć, czego Syn Boży doświadczył na ziemi. Jezus opowiedział im o swoich narodzinach, ziemskiej rodzinie, o tym jak głosił Królestwo […]

Dary hierarchiczne i dary charyzmatyczne w misji Kościoła – ks. Robert Kantor

Perspektywa Listu Kongregacji Nauki Wiary Iuvenescit Ecclesia Ostatnio bardzo dużo mówi się na temat zjawiska, które stanowi zagrożenie dla tożsamości i jedności Kościoła, a także dla tożsamości i rozwoju wiernych świeckich i duchownych. Chodzi o pentekostalizację. Ks. Andrzej Kobyliński, analizując wnikliwie to zagadnienie stwierdza: „Dynamiczny i ogólnoświatowy proces pentekostalizacji chrześcijaństwa jest nazywany często «ucharyzmatycznieniem» religii […]