Kapłan według Najświętszego Serca Jezusowego – ks. Janusz Królikowski

Określając do niedawna sposób sprawowania posługi przez kapłana w Kościele, zwłaszcza wskazując na potrzebę jej wysokiej jakości duchowej, posługiwano się zwrotem: „kapłan według Serca Jezusa”. W taki sam sposób podsumowywano życie wybitnych kapłanów: „był to kapłan według Serca Jezusa”. Św. Józef Sebastian Pelczar napisał podręcznik na temat pełnienia posługi kapłańskiej zatytułowany Pasterz według Serca Jezusowego […]

Przekaz wiary w sekularyzującym się społeczeństwie – ks. Andrzej Michalik

„W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba” (Łk 24,33-35). Dobry początek, to początek od słowa Bożego. Sięgamy w kontekście […]

Powołanie – Stefan Kardynał Wyszyński

28 maja 1981 r. zmarł Czcigodny Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski. 19 grudnia 2017 r. Papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności jego cnót, dlatego od tej chwili Prymasowi Tysiąclecia przysługuje oficjalnie tytuł „Czcigodny Sługa Boży”. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z fragmentem Jego przemówienia w katedrze gdańskiej z okazji poświęcenia Seminarium Duchownego […]

Matka Boża Tuchowska Matką powołań kapłańskich i zakonnych – o. Kazimierz Plebanek CSsR

„Żniwo wielkie, ale robotników mało…”   Doskonale rozumiał to abp Leon Wałęga, ordynariusz tarnowski w latach 1901–1933. W czasie, gdy obejmował rządy w diecezji, borykała się ona z wieloma trudnościami. Jedną z nich był brak kapłanów. W przemówieniu wygłoszonym w 25-tą rocznicę koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej w Tuchowie wspomniał: „Ze wszystkich stron przychodziły do mnie prośby o […]

Czy piekło naprawdę istnieje? – kard. Robert Sarah

  Objawienie uczy nas, że na pewno istnieją złe duchy, które sprzeciwiają się Bogu, odmawiając służenia Mu, i skłaniają ludzi do buntowania się przeciwko Bogu. Szatan to ten, który dzieli, przeciwstawia ludzi sobie nawza­jem. Istnienie szatana najlepiej można zrozumieć przez je­go dzieła. Tak jak wszystkie duchy, jest on niewidzialny. Zresztą szatan niczego nie lubi tak […]

Kościół niczego nie narzuca – o. Jacek Gniadek SVD 

  Dzisiaj w Kościele obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Kiedyś z tej okazji pewien kaznodzieja opowiedział historię o tym, jak Chrystus wrócił do nieba i wszyscy aniołowie przybiegli na spotkanie z nim, gdyż osobiście chcieli się dowiedzieć, czego Syn Boży doświadczył na ziemi. Jezus opowiedział im o swoich narodzinach, ziemskiej rodzinie, o tym jak głosił Królestwo […]

Dary hierarchiczne i dary charyzmatyczne w misji Kościoła – ks. Robert Kantor

Perspektywa Listu Kongregacji Nauki Wiary Iuvenescit Ecclesia Ostatnio bardzo dużo mówi się na temat zjawiska, które stanowi zagrożenie dla tożsamości i jedności Kościoła, a także dla tożsamości i rozwoju wiernych świeckich i duchownych. Chodzi o pentekostalizację. Ks. Andrzej Kobyliński, analizując wnikliwie to zagadnienie stwierdza: „Dynamiczny i ogólnoświatowy proces pentekostalizacji chrześcijaństwa jest nazywany często «ucharyzmatycznieniem» religii […]

Kapłan kustoszem Skarbu – bp Wacław Świerzawski

Tekst zamieszczony poniżej stanowi fragment nauk rekolekcyjnych wygłoszonych przez bpa Wacława Świerzawskiego do kleryków jednego z seminariów duchownych w Polsce. Z uwagi na aktualność poruszanych w niej problemów przytaczamy jej treść pragnąc –  zgodnie z życzeniem jej Autora –  pomóc Słuchaczowi (Czytelnikowi) „spotkać się z Tym, który go powołał i przy Nim pozostawić”.   Czyście kiedyś […]

Święty Józef przedsiębiorca – o. Jacek Gniadek SVD

W brewiarzowym wprowadzeniu do wspomnienia czytamy, że św. Józef był z zawodu cieślą i opiekunem Najświętszej Rodziny z Nazaretu, a dzisiaj jest patronem ludzi pracy. W Kościele katolickim wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XII w 1955 r. jako alternatywa dla laickiego Święta Pracy. Św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi […]

Wyobraźnia duszpasterska – ks. Tomasz Rąpała

Rozpoczynamy 55. Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa. To ważne! Dlaczego?   Słusznie mówi się dzisiaj o kryzysie powołań. Dobrze, że w ogóle się mówi zauważając problem, i dobrze, że choć nieliczni zadają pytania co robić, żeby pomagać ludziom młodym w ich rozeznawaniu drogi życia. To świadczy o wyobraźni duszpasterskiej, bo całe duszpasterstwo ma sens […]