Kapłan i polityka – ks. Janusz Królikowski

Kapłan i polityka – już to proste sformułowanie tematu budzi podejrzenia i wątpliwości, nie tylko w kręgach laickich, lecz także u samych katolików. Właśnie dlatego to zagadnienie domaga się podjęcia i wyjaśnienia. Tytułem wstępu można zauważyć, że jeśli było ono aktualne i żywe właściwie od początku istnienia Kościoła, to dzisiaj osiągnęło szczególną aktualność, której nie […]

Kapłan wobec współczesnego świata – ks. Janusz Królikowski

Żyjmy dobrze, a czasy będą dobre. My jesteśmy czasami – jacy my jesteśmy, takie są czasy. św. Augustyn, Sermo 80, 8   Zdumiewają mnie i niepokoją zmiany, jakie zachodzą w nasta­wieniu kapłanów do świata. Wszyscy – z jednej strony – deklarują, że trzeba być bliżej świata – być „w świecie”, że trzeba starać się zro­zumieć […]

Kapłan XXI wieku* – ks. Janusz Królikowski

Macie bzika na punkcie zniszczenia diabła, a drugi wasz bzik to żeby was kochali – dla was samych, rozumie się. Prawdziwy kapłan nigdy nie jest kochany, zapamiętaj to sobie. I chcesz, żebym ci powiedział? Kościół kpi sobie z tego, czy jesteście kochani. Muszą was najpierw szanować, słuchać. Georges Bernanos   Kapłan XXI wieku, czyli kapłan […]

Prezbiter w Kościele według dekretu „Presbyterorum ordinis” a zadania formacji stałej – ks. Janusz Królikowski

  Nauczanie II Soboru Watykańskiego na temat sakramentu święceń pozostaje dla nas fundamentalne i dlatego ono musi być także punktem odniesienia dla formacji kapłańskiej, zarówno początkowej, przygotowującej do przyjęcia święceń, jak i stałej. Kluczowy pozostaje więc dla nas dekret Presbyterorum ordinis, który najbardziej właściwie i całościowo ukazuje nam tego, kto przez święcenia podejmuje munus sacerdotale. […]

Kapłan – szafarz miłosierdzia Bożego – ks. Janusz Królikowski

Niektóre aspekty teologiczne dokumentu Kongregacji ds. Duchowieństwa Kapłan – szafarz miłosierdzia Bożego Jeśli chodzi o spowiedź, czyli sakrament w aspekcie jego istotnych elementów i skutków, wydaje się, że w Kościele powiedziano na ten temat prawie wszystko. Rozwój teologii sakramentu pokuty począwszy od średniowiecza, w który wpisuje się integralnie doktryna Soboru Trydenckiego na ten temat, pozwala stwierdzić, […]