Wkład papieża Franciszka w język nowej ewangelizacji – ks. Henryk Sławiński

Wprowadzenie Podobnie do swoich poprzedników pełniących funkcję papieża, Franciszek kontynuuje wezwania do nowej ewangelizacji. Sam zachowuje się i wypowiada w oryginalny sposób. Podejmuje wiele inicjatyw, aby być blisko ludzi bez względu na ich przekonania religijne czy światopogląd. Realizuje w praktyce preferencyjną opcję na rzecz ubogich. Chętnie przebywa z ludźmi wykluczonymi, rozmawia z nimi, wysłuchuje ich […]

Kapłan i polityka – ks. Janusz Królikowski

Kapłan i polityka – już to proste sformułowanie tematu budzi podejrzenia i wątpliwości, nie tylko w kręgach laickich, lecz także u samych katolików. Właśnie dlatego to zagadnienie domaga się podjęcia i wyjaśnienia. Tytułem wstępu można zauważyć, że jeśli było ono aktualne i żywe właściwie od początku istnienia Kościoła, to dzisiaj osiągnęło szczególną aktualność, której nie […]

Spowiedź osób żyjących w związku niesakramentalnym – ks. Adam Kokoszka

Do spowiedzi przychodzą często osoby których pierwszy zwią­zek sakramentalny rozpadł się z jakichś powodów i obecnie żyją w innym związku niesakramentalnym. Ich liczba niestety wzrasta wraz ze wzrostem plagi rozwodów w naszym kraju. W związku z tym spo­wiednik musi dobrze znać nauczanie Kościoła w tej kwestii. Uczy tym przede wszystkim Jan Paweł II w 84 […]

Spowiedź dzieci – ks. Adam Kokoszka

Spowiedź jest ważnym wydarzeniem w życiu religijnym dziecka. Wiele dzieci prowadzi bardzo głębokie życie duchowe i dają dowo­dy, że mają bardzo wrażliwie sumienia. Jest to uzależnione od wielu czynników, ale wpływ atmosfery rodzinnej ma wyjątkowe znaczenie. Cenny jest dla dziecka prawidłowy kontakt emocjonalny i duchowy zarówno z matką jak i z ojcem oraz atmosfera miłości […]

Na czym polega atrakcyjność Mszy „trydenckiej”? – br. Patryk Reczek CSsR

Wraz z udostępnieniem przez Benedykta XVI w 2007 r. możliwości celebrowania Mszy Świętej tzw. Trydenckiej każdemu księdzu, bez potrzeby proszenia o zgodę biskupa, widzimy, że jak grzyby po deszczu powstają w Polsce wspólnoty związane z tą formą rytu rzymskiego. Gdy w 1970 r. bł. Paweł VI promulgował nowy Mszał Rzymski, myślano, że zapotrzebowanie na celebracje […]

Co ma wspólnego marketing z ewangelizacją? – Marcin Rzegocki

Jak w XXI wieku sprzedać gramofon W dobie cyfrowych nośników danych sprzedawcy gramofonów nie mają łatwego zadania. Jak sprzedać sprzęt, który nie jest tani, zajmuje dużo miejsca i nie jest tak wygodny w użyciu jak nowsze wynalazki. Jak więc nakłonić klienta do zakupu gramofonu? Niektórzy sprzedawcy próbują upodobnić gramofon do odtwarzaczy cyfrowych przyczepiając do niego […]

Posłuszeństwo jako istotny element duchowości kapłańskiej – ks. Robert Kantor

  Papież Benedykt XVI podczas homilii w czasie Mszy świętej Krzyżma Świętego w Rzymie powiedział: „Niedawno w jednym z krajów europejskich grupa kapłanów opublikowała wezwanie do nieposłuszeństwa, pokazując jednocześnie na konkretnych przykładach, w jaki sposób owo nieposłuszeństwo ma się wyrażać, i mówiąc, że ma ono ignorować definitywne decyzje Magisterium Kościoła, dotyczące na przykład kwestii udzielania […]

Kapłan wobec współczesnego świata – ks. Janusz Królikowski

Żyjmy dobrze, a czasy będą dobre. My jesteśmy czasami – jacy my jesteśmy, takie są czasy. św. Augustyn, Sermo 80, 8   Zdumiewają mnie i niepokoją zmiany, jakie zachodzą w nasta­wieniu kapłanów do świata. Wszyscy – z jednej strony – deklarują, że trzeba być bliżej świata – być „w świecie”, że trzeba starać się zro­zumieć […]

Spowiedź narzeczonych – ks. Adam Kokoszka

Na wstępie trzeba określić, kogo rozumiemy przez narzeczo­nych. Jeśli po odpowiednim okresie znajomości mężczyzna i kobieta wspólnie postanawiają zawrzeć związek małżeński, wchodzą w etap narzeczeństwa w sensie szerszym. Natomiast w sensie ścisłym, for­malnym, narzeczeństwo rozpoczyna się albo przez dokonanie aktu zaręczyn, albo przez zgłoszenie swemu duszpasterzowi zamiaru za­warcia małżeństwa. Okres narzeczeństwa kończy się ślubem bądź […]

Wychowanie do celibatu – abp Grzegorz Ryś

Nie wiem, czy zawarte w tytule słowo „wychowanie” jest w tym przy­padku najszczęśliwsze. W jakim bowiem stopniu i czy w ogóle można czło­wieka „wychować” do podjęcia decyzji o życiu w celibacie oraz jej konse­kwentnej realizacji? Istnieje, oczywiście, formacja do życia w celibacie – mówią też o niej dokumenty kościelne –  jednak „wychowanie” do celibatu musi […]