Czy tylko nieliczni będą zbawieni? XXI Niedziela Zwykła

XXI Niedziela Zwykła – C Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? To pytanie, które ktoś kiedyś postawił Jezusowi, być może nieraz ciśnie nam się na usta, kiedy patrzymy na dzisiejszą trudną rzeczywistość i obojętność religijną wielu ochrzczonych ludzi. Nie tak dawno – bo przed trzema zaledwie laty – minęło przecież 1050 lat od tej chwili, […]

Adoracja – medytacja. 25 sierpnia 2019 r.

XXI Niedziela Zwykła – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (Łk 13, 22-30): 22 Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie, i odbywał swą podróż do Jerozolimy. 23 Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?» On rzekł do nich: 24 «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, […]

Niebezpieczeństwo obojętności. XX Niedziela Zwykła

XX Niedziela Zwykła – C „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął! Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam” (Łk 12,49.51). Z biegiem czasu ludzie dobrzy i źli przyjmują różne postawy. Ludzie dobrzy są mniej świadomi swojej dobroci. Próbują być bardziej gorliwi, być bliżej […]

Adoracja – medytacja. 18 sierpnia 2019 r.

 XX Niedziela Zwykła – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 12, 49-53): 49 Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął 50 Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. 51 Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? […]

Oczekiwania. XIX Niedziela Zwykła

XIX Niedziela Zwykła – C Mdr 18, 6-9; Ps 33; Hbr 11, 1-2. 8-19; Łk 12, 32-48 Jeśli według słów Jezusa sługa, który nie oczekuje swego pana zrównany jest z NIEWIERZĄCYMI (Łk 12, 46), to można przyjąć, że WIERZĄCY to człowiek OCZEKUJĄCY. Przecież wiara dotyczy tego, czego się spodziewamy… Czekał Abraham – na Miasto Boże, […]

Adoracja – medytacja. 11 sierpnia 2019 r.

XIX Niedziela Zwykła – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 12, 35-40): 35 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech będą przepasane biodra  wasze i zapalone pochodnie! 36 A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. 37 Szczęśliwi […]

Na audiencji u papieża. Święto Przemienienia Pańskiego

Święto Przemienienia Pańskiego Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 9, 28b-36) Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni […]

Być bogatym u Boga. XVIII Niedziela Zwykła

XVIII Niedziela zwykła – C Łk 12, 13-21 Prośba skierowana do Jezusa przez kogoś z tłumu stała się okazją do wygłoszenia uczniom nauki o wolności od obciążenia przez dobra materialne. Jezus nie spełnił prośby o rozwiązanie sporu majątkowego braci; przez to uświadomił uczniom, że głosząc Ewangelię nie powinni się angażować w sprawy świeckie. W religii […]

Adoracja – medytacja. 4 sierpnia 2019 r.

XVIII Niedziela Zwykła – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst ( Łk 12, 13-21): 13 Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem». 14 Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?» 15 Powiedział też do nich: «Uważajcie i […]

Panie, naucz nas się modlić. XVII Niedziela Zwykła

XVII Niedziela Zwykła – C Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje… Prośba, którą uczniowie skierowali do Jezusa, nie była czymś zaskakującym. Widzieli bowiem, że ich Mistrz od czasu do czasu udaje się na miejsce pustynne, osobno i tam rozmawia ze swoim Ojcem. Kiedy więc pewnego razu Jezus skończył się i modlić i wrócił do swoich uczniów, […]