W centrum Dobrej Nowiny. Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – B „Misterium Paschalne Krzyża i Zmartwychwstania Chrystusa znajduje się w centrum Dobrej Nowiny, którą Apostołowie, a za nimi Kościół, powinni głosić światu” (KKK 571). Czytając i rozważając dziś Mękę Pańską znajdujemy się w tym właśnie centrum. Przez cały Wielki Post przybliżaliśmy się do tego kulminacyjnego momentu. Czy nie zaskakuje nas jednak, […]

Adoracja – medytacja. 25 marca 2018 r.

Niedziela Męki Pańskiej – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (Mk 11, 1-10): 1 Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów 2 i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie […]

Jezus Chrystus i kapłaństwo – ks. Janusz Królikowski

Do wielu posoborowych doświadczeń Kościoła należy także poważny kryzys kapłaństwa. Co więcej, kryzysu tego nie można przypisać tylko przyczynom zewnętrznym w stosunku do Kościoła. Nie miałyby one takiej siły, jeśli nie zostałyby zachwiane podstawy teologiczne posługi kapłańskiej, które dość łatwo da się zidentyfiko­wać.   W nowej sytuacji kulturowej powrócono do starych argumen­tów reformatorów z XVI […]

Ukrzyżowanie – br. Piotr Mazur CSsR

  „Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc, tam Go pilnowali. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: «To jest Jezus, Król Żydowski». Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie” (Mt 27, 35-38). Jezus, Król. Logika tego świata podpowiada, […]

„…był człowiekiem sprawiedliwym”. Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca NMP

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny – 19 marca 2018 r. Józefie! Z pokolenia Dawida wydany, Opiekunie Jezusa od Boga wybrany! Poślubiony Panience stanu anielskiego, Stróżu Arki przeczystej Króla niebieskiego! Tyś sam jeden z młodzianów innych bardzo wiele Oblubieńcem Maryi obrany w kościele – tekst zaczerpnięty z Hymnu Godzinek o św. Józefie w sposób skrótowy opisuje […]

Kochać, by owocnie obumierać. V Niedziela Wielkiego Postu

V Niedziela Wielkiego Postu Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam […]

Adoracja – medytacja. 18 marca 2018 r.

V Niedziela Wielkiego Postu – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (J 12, 20-33): 20 A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon [Bogu] w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. 21 Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». 22 Filip poszedł […]

O możliwości i konieczności mówienia o niewyrażalnym – ks. Henryk Sławiński

Bóg, w którego wierzymy jako chrześcijanie, jest pełen paradoksów. Jest transcendentny i immanentny. Objawia się, zarazem się ukrywając w swoim ukrzyżowanym Synu. Odwieczny Bóg rodzi się w czasie jako Człowiek. Można mówić o Nim za pomocą oksymoronów, jak to uczynił Franciszek Karpiński w kolędzie Bóg się rodzi: „Ma granice Nieskończony”. Bóg jest zbyt wielki, by […]

O handlu w niedzielę – Marcin Rzegocki

Dziś przypada pierwsza niedziela, która jest objęta zakazem handlu. Z tej okazji przypominamy tekst p. Marcina Rzegockiego, który prawie rok temu ukazał się na naszej stronie oraz w wersji angielskiej na portalu catholicvote.org *** Prawna regulacja możliwości handlu w dni świąteczne jest przedmiotem publicznej debaty w Polsce. Temat ten stanowi przedmiot zainteresowań nie tylko ekonomistów i […]

Prawdziwie uwielbiony – br. Piotr Mazur CSsR

  „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne” (J 12, 23-25). „Gdy podeszli do Jezusa […]