Naród kroczący w ciemnościach. III Niedziela Zwykła

III Niedziela Zwykła – rok A Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, jak ważna rolę w odgrywa dla człowieka światło. Doświadczamy tego szczególnie teraz, kiedy zimą są dosyć krótkie dni, choć na szczęście powoli dzień staje się już dłuższy. Bez światła nie da się żyć. Te krótkie dni, szybko zapadające ciemności mają nienajlepszy wpływ na naszą […]

Adoracja – medytacja. 26 stycznia 2020 r.

 III Niedziela zwykła – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mt 4, 12-23): 12 Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. 13 Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. 14 Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: 15 Ziemia Zabulona i ziemia […]

Lectio divina w wychowaniu i formacji przyszłych kapłanów – ks. Tomasz Rąpała

Prawdziwym skarbem naszego seminaryjnego domu jest codzienna praktyka lectio divina. Biorąc udział w ogólnopolskich spotkaniach dotyczących tej starożytnej praktyki Kościoła, która staje się stylem życia wielu wierzących, formatorzy w polskich seminariach duchownych dzielą się doświadczeniem, że Słowo Boże czytane przez alumnów w duchowy sposób, jest dla nich drogą uczniów Jezusa.  Podczas formacji muszą oni radykalnie […]

Znajomy. II Niedziela Zwykła

II Niedziela Zwykła – A J 1, 29-34 Jan Chrzciciel, dając świadectwo o Bożym Baranku, wyraźnie wskazuje, że co innego wiedzieć coś o kimś, a co innego prawdziwie kogoś ZNAĆ… Choć, jako krewny, musiał o Jezusie dużo wiedzieć, nadto rozumiał też dobrze proroctwa i swą własną misję, to jednak dwukrotnie powtórzył: „Ja Go przedtem NIE […]

Adoracja – medytacja. 19 stycznia 2020 r.

II Niedziela Zwykła – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (J 1, 29-34): 29 Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. 30 To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. 31 Ja […]

Wywołać okrzyk zachwytu Ojca. Niedziela Chrztu Pańskiego

 Niedziela Chrztu Pańskiego – A Mt 3, 13-17 Kolejna scena Objawienia Pańskiego. Kolejne odsłonięcie Jezusa Chrystusa – Boga i człowieka. Tym samym kolejne odsłonięcie nas samych, gdyż zgłębianie tajemnicy Chrystusa jest równocześnie drogą w głąb naszych serc. Zagłębiając się w nie odkrywamy, że jest tam wiele obszarów pogańskich. Dlatego z tej Galilei pogan musimy przychodzić nieustannie nad […]

Adoracja – medytacja. 12 stycznia 2020 r.

Niedziela Chrztu Pańskiego – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…  Czytam tekst (Mt 3, 13-17): 13 Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. 14 Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» 15 Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo […]

Słowo Boga. II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – A J 1,1-18 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. „Na początku” – tak zaczyna się opis stworzenia świata (Rdz 1,1-5). Zaczęło się też od słowa, bo „Bóg rzekł: ‘Niech się stanie…’. Tutaj św. Jan nazywa Boga Słowem. Słowo jest tożsamością Boga. Słowo […]

Adoracja – medytacja. 5 stycznia 2020 r.

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (J 1, 1-14): 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. 4 W Nim było życie3, a życie było […]

Nowy Rok. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Co zrobić z nowym rokiem, który dziś otrzymaliśmy w prezencie? Z pewnością trzeba go dobrze wykorzystać! A dobrze wykorzystać czas to dobrze wypełnić swoje życiowe obowiązki. Tylko ten dobrze wykorzysta czas, kto wie, kim chce być i co chce w życiu osiągnąć. Trzeba może jeszcze raz, u początku tego nowego […]