Wkład papieża Franciszka w język nowej ewangelizacji – ks. Henryk Sławiński

Wprowadzenie Podobnie do swoich poprzedników pełniących funkcję papieża, Franciszek kontynuuje wezwania do nowej ewangelizacji. Sam zachowuje się i wypowiada w oryginalny sposób. Podejmuje wiele inicjatyw, aby być blisko ludzi bez względu na ich przekonania religijne czy światopogląd. Realizuje w praktyce preferencyjną opcję na rzecz ubogich. Chętnie przebywa z ludźmi wykluczonymi, rozmawia z nimi, wysłuchuje ich […]

Wskazywać na Jezusa. II Niedziela Zwykła

II Niedziela Zwykła – B Dzisiejsza Ewangelia (por. J 1, 35-42) pozwala nam na kontemplowanie prawdziwych postaw kapłańskich. Czynimy to patrząc na Jana Chrzciciela, ostatniego z proroków Starego Testamentu. „Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: ‘Oto Baranek Boży’. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i […]

Adoracja – medytacja. 14 stycznia 2018 r.

2 Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (J 1,35-42): 35 Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami 36 i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». 37 Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. 38 Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że […]

Kapłan i polityka – ks. Janusz Królikowski

Kapłan i polityka – już to proste sformułowanie tematu budzi podejrzenia i wątpliwości, nie tylko w kręgach laickich, lecz także u samych katolików. Właśnie dlatego to zagadnienie domaga się podjęcia i wyjaśnienia. Tytułem wstępu można zauważyć, że jeśli było ono aktualne i żywe właściwie od początku istnienia Kościoła, to dzisiaj osiągnęło szczególną aktualność, której nie […]

Spowiedź osób żyjących w związku niesakramentalnym – ks. Adam Kokoszka

Do spowiedzi przychodzą często osoby których pierwszy zwią­zek sakramentalny rozpadł się z jakichś powodów i obecnie żyją w innym związku niesakramentalnym. Ich liczba niestety wzrasta wraz ze wzrostem plagi rozwodów w naszym kraju. W związku z tym spo­wiednik musi dobrze znać nauczanie Kościoła w tej kwestii. Uczy tym przede wszystkim Jan Paweł II w 84 […]

Jestem umiłowanym synem. Święto Chrztu Pańskiego

Święto Chrztu Pańskiego Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie – słowa, które wypowiedział Bóg Ojciec nad Jezusem, gdy przyjmował od Jana chrzest w rzece Jordan. „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” – te słowa wypowiadał Bóg Ojciec nade mną wiele razy: gdy przyjmowałem chrzest w moim kościele parafialnym, gdy […]

Adoracja – medytacja. 7 stycznia 2018 r.

Święto Chrztu Pańskiego Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mk 1, 7-11): 7 Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. 8 Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». 9 W owym […]

Odwaga pójścia za Bożym natchnieniem. Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Objawienia Pańskiego Dzisiejsza Ewangelia stawia przed nami obraz trzech Mędrców, którzy przybyli ze Wschodu, by oddać pokłon nowonarodzonemu Królowi Żydowskiemu. Z Pisma Świętego niewiele dowiadujemy się o ich pochodzeniu. Nie wiemy, skąd dokładnie przybyli i jak wyglądała ich wędrówka. Nie znamy też dokładnie ich motywacji, dlaczego postanowili się wybrać w tak długą i niebezpieczną podróż? […]

Moc błogosławieństwa Bożego. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok  Dzisiejsza lekcja z Księgi Liczb prowokuje mnie do pytania o moje kapłańskie błogosławieństwo – ściślej rzecz biorąc, o moją wiarę w moc kapłańskiego błogosławieństwa. Moc mojego kapłańskiego błogosławieństwa. Mnie jako wikarego, proboszcza, profesora, biskupa. Bóg już w Starym Testamencie złożył w ręce kapłanów niezwykłą moc. Ich modlitwa […]

Obraz mojego życia. Święto Świętej Rodziny

Święto Świętej Rodziny – B Symeon (…) był to człowiek prawy i pobożny (…), a Duch Święty spoczywał na nim. (…) błogosławił Boga i mówił: „Teraz o władco, pozwól odejść Twemu słudze w pokoju, według Twojego słowa” (…). Prorokini Anna (…) nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. […]