Poddać się działaniu Ducha Świętego. Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Niedziela Zesłania Ducha Świętego – B W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego warto pomyśleć o dniu, w którym przyjęliśmy sakrament kapłaństwa. Było to szczególne doświadczenie działania Ducha Świętego w naszych sercach. Nie staliśmy się kapłanami dlatego, ze ukończyliśmy studia wyższe, spędziliśmy kilka lat w seminarium duchownym, zasłużyliśmy na to, by biskup włożył na nasze głowy ręce, ale […]

Adoracja – medytacja. 20 maja 2018 r.

Zesłanie Ducha Świętego – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (J 20,19-23): 19 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» 20 A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali […]

Kościół niczego nie narzuca – o. Jacek Gniadek SVD 

  Dzisiaj w Kościele obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Kiedyś z tej okazji pewien kaznodzieja opowiedział historię o tym, jak Chrystus wrócił do nieba i wszyscy aniołowie przybiegli na spotkanie z nim, gdyż osobiście chcieli się dowiedzieć, czego Syn Boży doświadczył na ziemi. Jezus opowiedział im o swoich narodzinach, ziemskiej rodzinie, o tym jak głosił Królestwo […]

Nie bój się głosić Ewangelii. Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Pańskie – B Przed nami kolejna niedziela wielkanocna będąca zarazem uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego. Przez ostatnie sześć tygodni, na kartach Ewangelii spotykaliśmy Chrystusa Zmartwychwstałego, który ukazywał się Apostołom i uczniom. Tego Chrystusa Zmartwychwstałego mogliśmy spotykać nie tylko poprzez Żywe Słowo jakim jest Ewangelia, ale co więcej, mogliśmy Go kontemplować każdego dnia podczas łamania Chleba. To niesamowite […]

Adoracja – medytacja. 13 maja 2018 r.

Wniebowstąpienie Pańskie – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mk 16,15-20): 15 Jezus ukazawszy się Jedenastu  rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 17 Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: […]

Dary hierarchiczne i dary charyzmatyczne w misji Kościoła – ks. Robert Kantor

Perspektywa Listu Kongregacji Nauki Wiary Iuvenescit Ecclesia Ostatnio bardzo dużo mówi się na temat zjawiska, które stanowi zagrożenie dla tożsamości i jedności Kościoła, a także dla tożsamości i rozwoju wiernych świeckich i duchownych. Chodzi o pentekostalizację. Ks. Andrzej Kobyliński, analizując wnikliwie to zagadnienie stwierdza: „Dynamiczny i ogólnoświatowy proces pentekostalizacji chrześcijaństwa jest nazywany często «ucharyzmatycznieniem» religii […]

Kapłan kustoszem Skarbu – bp Wacław Świerzawski

Tekst zamieszczony poniżej stanowi fragment nauk rekolekcyjnych wygłoszonych przez bpa Wacława Świerzawskiego do kleryków jednego z seminariów duchownych w Polsce. Z uwagi na aktualność poruszanych w niej problemów przytaczamy jej treść pragnąc –  zgodnie z życzeniem jej Autora –  pomóc Słuchaczowi (Czytelnikowi) „spotkać się z Tym, który go powołał i przy Nim pozostawić”.   Czyście kiedyś […]

Wielkość obdarowania. VI Niedziela Wielkanocna

VI Niedziela Wielkanocna – B Słowa dzisiejszej Ewangelii (J 15, 9-17), słowa Jezusa, mają w sobie ogromne bogactwo, właśnie dla nas, kapłanów. Jest to klasyczny tekst mówiący o tym, kim powinien „być” kapłan, czyli tekst określający jego tożsamość, z której wypływa kapłańskie „żyć” i „działać”. Najpierw Jezus uświadamia nam, jak bardzo zostaliśmy przez Niego obdarowani: […]

Adoracja – medytacja. 6 maja 2018 r.

VI Niedziela Wielkanocna – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (J 15, 9-17): 9 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! 10 Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca […]

Kapłan miłujący Boga i Ojczyznę. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Ewangelia dzisiejszej uroczystości każe nam ponownie stanąć wraz z Maryją pod krzyżem Jezusa i wsłuchać się w Jego ostatnią wolę: „[Jezus] rzekł do ucznia: «Oto Matka Twoja»”(J 19, 27). Słowa te odnoszą się oczywiście nie tylko do św. Jana, ale i do wszystkich uczniów Chrystusa. Jak mówi dzisiejsza prefacja […]