Duchowy Armagedon. XXXIII Niedziela Zwykła

XXXIII Niedziela Zwykła – rok B  „Znaki apokaliptyczne odkrywają przed nami sens, gdy widzimy je razem i w perspektywie całego biblijnego objawienia, które ma charakter rozwijającej się jedności”. (J. Ratzinger). Podążając za wskazówką kard. Ratzingera spróbujmy spojrzeć na fragment dzisiejszej ewangelii przez pryzmat bardzo podobnego tekstu pochodzącego z Apokalipsy św. Jana: W owe dni, po tym ucisku,    […]

Adoracja – medytacja. 18 listopada 2018 r.

XXXIII Niedziela Zwykła – B  Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…  Czytam tekst  (Mk 13, 24-31): 24 Jezus powiedział do swoich uczniów: W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku.25 Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. 26 Wówczas ujrzą Syna Człowie-czego, […]

Uczeni w Piśmie – żyjący Pismem. XXXIII Niedziela Zwykła

XXXII Niedziela Zwykła – B W przestrzeni świątyni jerozolimskiej Chrystus dokonuje dziś smutnego zestawienia ludzi, którzy doskonale znają słowo Boże, ale nim nie żyją, z kobietą, która może mniej zna Słowo, ale to, co zna, przyjmuje sercem i realizuje w sposób radykalny. Pan Jezus potępia tych, którzy swoją pozycję społeczną i szacunek zawdzięczają tylko Bogu, […]

Adoracja – medytacja. 11 listopada 2018 r.

XXXII Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mk 12, 38-44): 38 Jezus nauczając w świątyni mówił do zgromadzonych: «Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, 39 pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. 40 Objadają domy wdów […]

Wróć do twojego serca. XXXI Niedziela Zwykła

XXXI Niedziela Zwykła – B Mk 12, 28b-34 Jestem kapłanem. Człowiekiem jakże obdarowanym przez Boga. A to obdarowanie jest wyrazem tego, że Bóg mnie miłuje. Czy jestem o tym głęboko przekonany? Czy doświadczam miłości Boga w moim życiu? Jeżeli uwierzę, że Bóg jest miłością, jeżeli jej doświadczę, to odpowiem na nią także moją miłością: „całym […]

Adoracja – medytacja. 4 listopada 2018 r.

XXXI Niedziela zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mk 12, 28b-34): 28 Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» 29 Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. 30 Będziesz miłował Pana, Boga swego, […]

Niebo jest tutaj. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych Uczciwszy triumf tych wiernych, którzy już weszli do nieba, we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, Kościół wspomina także tych, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Pierwsze dni listopada są więc szczególną okazją do odwiedzania grobów, modlitwy i wspominania bliskich, krewnych, przyjaciół i znajomych, którzy odeszli do domu Ojca. To także czas, […]

Błogosławieni pośród utrapień… szczęśliwi w chwale nieba! Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych – B „Cieszcie się i radujcie” (Mt 5, 12) mówi Jezus ludziom, którzy są prześladowani lub poniżani ze względu na Jego sprawę. Pan chce od nas wszystkiego, a to, co oferuje, to życie prawdziwe, szczęście, dla którego zostaliśmy stworzeni. Chce, abyśmy byli świętymi i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym. […]

Adoracja – medytacja. 1 listopada 2018 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych – B  Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…  Czytam tekst  (Mt 5, 1-12): 1 Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 2 Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:  «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 4 Błogosławieni, […]

Arcybiskup Fulton J. Sheen: mikrofon Boga i ciało medialne – dr hab. Izabella Parowicz

Dr hab. Izabella Parowicz (nota biograficzna na końcu artykułu) Europejski Uniwersytet Viadrina, Frankfurt nad Odrą Katedra Zabytkoznawstwa parowicz@europa-uni.de   Zamieszczony poniżej artykuł pierwotnie ukazał się tutaj. Publikacja na stronie formacja.diecezja.tarnow.pl za zgodą Autora. Wstęp. Rys biograficzny W 1999 r. portal internetowy „Daily Catholic” przeprowadził trwające trzy miesiące badania, zmierzające do wyłonienia „stu najbardziej wpływowych katolików XX […]