Przywołany i posłany. XV Niedziela Zwykła

XV Niedziela Zwykła – B W umyśle i w sercu Pana Jezusa jest obecny każdy kapłan, uczeń misjonarz. On przywołuje tych, których chce i posyła ich do wszystkich ludzi z misją głoszenia Ewangelii. Nie pozostawia żadnego z nich samemu sobie. Przede wszystkim, On sam jest z nimi, wyposaża ich w władzę nad złymi duchami i […]

Adoracja – medytacja. 15 lipca 2018 r.

XV Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…  Czytam tekst  (Mk 6, 7-13): 7 Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi 8 i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani […]

Prawdziwość głoszonej Ewangelii. XIV Niedziela Zwykła

XIV Niedziela Zwykła – B Zapewne każdy z nas pamięta dzień swoich święceń kapłańskich, jak i ostatni etap przygotowania do tego wydarzenia. Podobnie, początek kapłańskiego życia. Pełni wiary w sercu, zapału i wiedzy zostaliśmy w dniu święceń posłani do świata. Misja głoszenia Słowa Bożego, nauczania w imię Boga, uzdrawiania, nawracania – to codzienny trud każdego […]

Adoracja – medytacja. 8 lipca 2018 r.

XIV Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (Mk 6, 1-6): 1 Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. 2 Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd On to ma? I co za mądrość, która […]

Być blisko człowieka. XIII Niedziela Zwykła

XIII Niedziela Zwykła – B „…a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd Go ściskali” (Mk 5,24). Doświadczamy często, że ludzie przychodzą do nas, kapłanów, ze swoimi pytaniami i problemami. Czy mamy dla nich czas? Przecież duszpasterstwo masowe tak nas pochłania!? Zauważa się dzisiaj jednak coraz mocniej potrzebę duszpasterstwa indywidualnego. Widać to na katechezie, gdy po […]

Adoracja – medytacja. 1 lipca 2018 r.

XIII Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mk 5,21-24; 35-43): 21 Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. 22 Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, […]

Jezus Piotra i Pawła. Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła Jaki portret świętych Apostołów można jeszcze namalować słowem po niemal dwóch tysiącach lat oddawania im szacunku przez miliony chrześcijan? Czego może szukać współczesny chrześcijanin, kapłan u tak dawno żyjących ludzi? Na pewno, niezmiennie, ich największego skarbu – owoców poznania Jezusa Chrystusa. Skutków spotkania, przebywania z Nim, zrozumienia Go naprawdę. W […]

Kultura weekendu a chrześcijańska niedziela – Joseph Ratzinger

W naszej szerokości geograficznej, moim zdaniem, o wiele bardziej realistyczne jest odwrotne pytanie: Co robimy, kiedy nasze spo­łeczności w piątek wieczór albo w sobotę pospiesznie opuszczają swe mieszkania i wracają do nich dopiero wtedy, gdy już dawno skończyła się ostatnia msza niedzielna? Jak możemy pogodzić kul­turę weekendu z niedzielą, jak ponownie wykorzystać czas wolny, żeby […]

Imię, które mnie określa. XII Niedziela Zwykła

XII Niedziela Zwykła – B „[…] ma otrzymać imię Jan” (Łk 1,60). Nadanie dziecku imienia. Rzecz bardzo ważna zarówno kiedyś jak i dziś. Rodzice, zazwyczaj dużo wcześniej przed narodzinami, zastanawiają się jakie imię dać swojemu dziecku. I tu kryterium jest różne. Jedni skupiają się na ładnym brzmieniu imienia.  Inni zachwycają się najbardziej wyszukanymi, czy rzadko spotykanymi […]

Adoracja – medytacja. 24 czerwca 2018 r.

XII Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mk 4, 35-41): 35 Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich  uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę». 36 Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. 37 Naraz […]