Łagodny Król. Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – A Mt 21,1-11 „Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy.” Jezus przybywa na Syjon, czyli do mieszkańców Jerozolimy, nie jako władczy i surowy król, lecz jako król łagodny, który przynosi zbawienie. Jezus nie przybywa na koniu, który w starożytności symbolizował wojnę, […]

Adoracja – medytacja. 5 kwietnia 2020 r.

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mt 21, 1-11): 1 Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów 2 i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną […]

Światło Słowa Bożego w dolinie ciemności – ks. Tomasz Rąpała

Kulę ziemską ogarnęła wielka ciemność. Pandemia COVID-19 przechodzi falami przez kolejne narody siejąc strach, grozę i śmierć. Otrzymałem smsa z Włoch, w którym przerażona osoba napisała: śmierć chodzi tutaj ulicami…   Prawie cały czas pozostajemy teraz w naszych domach, które opuszczamy tylko w uzasadnionych okolicznościach. Nie ma wątpliwości, że należy dobrze wykorzystać ten okres. Duchowni […]

„Panie, gdybyś tu był…” V Niedziela Wielkiego Postu

V Niedziela Wielkiego Postu – A Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł! – te słowa, które siostra Łazarza wypowiedziała do Jezusa, są bardzo symboliczne i ukazują bezradność człowieka wobec tajemnicy śmierci. Podobnie zresztą, jak inna wypowiedź z dzisiejszej Ewangelii, której autorem jest Tomasz zwany Didymos – Chodźmy także i my, aby razem […]

Adoracja – medytacja. 29 marca 2020 r.

V Niedziela Wielkiego Postu – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (J 11, 3-7.20-27.33b-45): 3 Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz». 4 Jezus usłyszawszy to rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został […]

Choroba i lekarstwo. IV Niedziela Wielkiego Postu

IV Niedziela Wielkiego Postu – A 1. Wyobraźmy sobie wielką zarazę, która ogarnęła większą część globu. Pewien doktor wynalazł w swoim laboratorium skuteczne lekarstwo na tę zarazę i uczynił je dostępnym dla wszystkich. Niektórzy ludzie skorzystali z tego lekarstwa, a inni nie. Ci ostatni mówili: „Skąd mogę wiedzieć, czy jego lekarstwo jest skuteczne? Sam się […]

Adoracja – medytacja. 22 marca 2020 r.

 IV Niedziela Wielkiego Postu – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (9, 1.6-9.13-17.34-38): 1 Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia, 6 splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, 7 i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloe» – co […]

Czego dusza pragnie? III Niedziela Wielkiego Postu

III Niedziela Wielkiego Postu – A Wj 17, 3-7; J 4, 5-42 Warto zatrzymać się nad tym – rzucanym nieraz spontanicznie – płytko-głębokim pytaniem: „czego dusza pragnie?” Warto z tym pytaniem się zmierzyć, bo pragnienia duszy są o wiele ważniejsze od pragnień ciała. Dzisiaj tak wiele osób – także młodych – usycha z pragnienia, którego sobie […]

Adoracja – medytacja. 15 marca 2020 r.

 III Niedziela Wielkiego Postu – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (J 4, 5-15.19b-26.39a.40-42): 5 Jezus przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które [niegdyś] dał Jakub synowi swemu, Józefowi. 6 Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej […]

Czy Pan Jezus się przemienił? II Niedziela Wielkiego Postu

II Niedziela Wielkiego Postu A Mt 17, 1-9 Ewangelie II niedzieli Wielkiego Postu (w każdym cyklu liturgicznym) prowadzą nas na Górę Tabor, gdzie Chrystus przemienia się na oczach swoich uczniów. Jednak warto postawić pytanie: czy Pan Jezus rzeczywiście się przemienił? Kard. Ratzinger wielokrotnie podkreślał, iż Jezus nie tyle się przemienia, co raczej ukazuje chwałę, którą […]