Nieprzyjaźń dobrą nowiną. Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Niepokalane Poczęcie NMP, II Niedziela Adwentu – A Łk 1, 26-38, Każdy z nas boleśnie doświadcza własnej grzeszności. Zwłaszcza wtedy, gdy zbliżamy się do świętych tajemnic wyrywa się z nas okrzyk: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny” (Łk 5, 8). Z dzisiejszej liturgii słowa przebija jednak promyk nadziei, gdyż płynie odpowiedź na tę […]

Adoracja – medytacja. 8 grudnia 2019 r.

II Niedziela Adwentu – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…  Czytam tekst  (Mt 3, 1-12): 1 W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: 2 «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». 3 Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla […]

Moje czuwanie. I Niedziela Adwentu

I Niedziela Adwentu – A Mt 24, 37-44 Jako duszpasterze spotykamy się w ostatnich latach coraz częściej z ludźmi – uważającymi się nawet za głęboko wierzących – którzy w tym, co się dzieje w świecie, a także w Kościele, widzą nadchodzący apokaliptyczny czas. Przy czym noszą w sobie lęki i w rozmowach wzbudzają je u […]

Adoracja – medytacja. 1 grudnia 2019 r.

I Niedziela Adwentu – A Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mt 24, 37-44): 37 Jezus powiedział do swoich uczniów: „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 38 Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż […]

Uwolnieni spod władzy ciemności. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Uroczystość Chrystusa, Króla Wrzechświata – C Dzisiejsza Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata jest ostatnią niedzielą roku liturgicznego. Przed nami Adwent, który już wkrótce się rozpocznie i oczekiwanie na przyjście Pana w Uroczystości Bożego Narodzenia. Przez taki właśnie układ w liturgii Kościół w swojej mądrości wspaniale nas uczy i wychowuje do tego, byśmy zawsze wiedzieli jaki […]

Adoracja – medytacja. 24 listopada 2019 r.

  Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…  Czytam tekst (Łk 23, 35-43): 35 Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym». 36 Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do […]

Wytrwałość. XXXIII Niedziela Zwykła

XXXIII Niedziela Zwykła – C Łk 21, 5-19 Można zatrzymać się tylko na tym, co zewnętrzne: piękna świątynia, przyozdobiona kamieniami i darami, starannie wybudowana, bądź odrestaurowana, wspaniale wyposażona… O wiele ważniejsze jest jednak zabieganie o to, co niewidzialne: troska o pozyskanie duszy. A raczej dusz: swojej i tych, dla których mam być pasterzem. Trudne słowa Jezusa, […]

Adoracja – medytacja. 17 listopada 2019 r.

XXXIII Niedziela Zwykła – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (21, 5-19): 5 Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: 6 «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». 7 Zapytali Go: «Nauczycielu, […]

Duszpasterstwo kamienia. XXXII Niedziela Zwykła

XXXII Niedziela Zwykła – C Wówczas podeszło do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął […]

Adoracja – medytacja. 10 listopada 2019 r.

XXXII Niedziela Zwykła – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 20, 27-38): 27 Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go 28 w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego […]