Adoracja – medytacja. 19 sierpnia 2018 r.

XX Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (J 6, 51-58): 51 Jezus powiedział do tłumów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». 52 Sprzeczali się więc […]

Bóg wywyższa pokornych. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – B Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych… Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej jest dla nas bardzo ważnym i zarazem bardzo wymownym znakiem. Jest znakiem bardzo ważnym, bo Maryja – wzięta z Ciałem i Duszą do chwały niebieskiej – całą swoją Osobą wskazuje nam, gdzie jest cel naszej ziemskiej wędrówki. Jest […]

Jedność osiąga się krok po kroku. W dialogu z zielonoświątkowcami i chrześcijanami ewangelikalnymi – ks. Juan Fernando Usma Gómez

Tekst zamieszczony poniżej jest tłumaczeniem artykułu ks. Prałata Juana Fernando Usma Gómeza: L’unità si fa camminando. Nel dialogo con pentecostali ed evangelicali, który ukazał się w styczniu ubiegłego roku we włoskim wydaniu L’Osservatore Romano.   W roku, gdy wspólnie wspominamy 500-lecie reformy Lutra nie będzie mi zapewne łatwo skierować uwagę czytelnika na problem relacji między katolikami, zielonoświątkowcami i […]

Boski pokarm… XIX Niedziela Zwykła

XIX Niedziela Zwykła – B W XIX Niedzielę Zwykłą Pan Jezus mówi do nas w Ewangelii: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. Pielgrzymi, których tylu w tych dniach zmierza do Pani Jasnogórskiej są dobrym obrazem Kościoła. Dzięki pątnikom uświadamiamy sobie, że wszyscy jesteśmy ludem pielgrzymującym, […]

Adoracja – medytacja. 12 sierpnia 2018 r.

XIX Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…  Czytam tekst (J 6,  41-51): 41 Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Jam jest chleb, który z nieba zstąpił». 42 I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz […]

Kapłan przemieniony a nie zniekształcony. Uroczystość Przemienienia Pańskiego

Uroczystość Przemienienia Pańskiego – B Wydarzenie opisane w Ewangelii św. Marka, które dziś staje się przedmiotem naszej refleksji, pewnie i w nas wywołałoby dziwne pomysły, tak jak to było w przypadku Piotra: „«Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.» Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, […]

Ja jestem chlebem życia. XVIII Niedziela Zwykła

XVIII Niedziela Zwykła – B Ewangelia dzisiejsza (por. J 6, 24-35) stanowi pierwszą część „Mowy eucharystycznej” Jezusa. Poprzedzona została opisem poszukiwania Jezusa przez tłum, który dzień wcześniej doświadczył cudownego rozmnożenia chleba. Pan Jezus doskonale znał ich serca i motyw poszukiwania Go. Wyraził to słowami: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, […]

Adoracja – medytacja. 5 sierpnia 2018 r.

XVIII Niedziela Zwykła – B Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst  (J 6, 24-35): 24 Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. 25 Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: […]

Ad vocem w kryzysie powołań: dwa niedostrzeżone problemy – o. Wojciech Grygiel FSSP

Jakiś czas temu na portalu deon.pl ukazał się dość znamienny artykuł, zatytułowany: ,,Teolog w każdej parafii? Przydałby się”. Pełny tekst można znaleźć pod następującym linkiem:   https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/komentarze/art,3289,teolog-w-kazdej-parafii-przydalby-sie.html I choć we współczesnym Kościele wiele rzeczy nie jest już mnie w stanie zaskoczyć, to ta, muszę powiedzieć, wywołała u mnie niemałą konsternację. Zanim jednak uświadomiłem sobie do […]

Głód Boga. XVII Niedziela Zwykła

XVII Niedziela Zwykła – B Każdy człowiek, czy to sobie uświadamia, czy nie, doświadcza w swoim życiu głodu Boga. Te niezaspokojone pragnienia możemy dostrzec podnosząc wzrok na wzór Jezusa, czyli odrywając oczy od tego, co przyziemne. Wierni oczekują, by kapłan pomógł im ten głód nasycić. Dobrze wiemy jednak, kalkulując nasze możliwości, że własnymi siłami nie jesteśmy […]