Zobaczyć, aby uwierzyć – uwierzyć, aby działać. II Niedziela Zwykła

II Niedziela Zwykła – C „Nie mają już wina” – brzmi, jak jedna z najkrótszych modlitw, zdawkowa, bez natręctwa, wyjaśnień, dopowiedzeń, bez niepokoju. Maryja musiała być przekonana, że Jezus ją zrozumie, że ów brak dotknie Go w taki sam sposób, jak dotyka Jej matczynego serca. Zastanawiam się, szukam odpowiedzi, czy moje braki też dotykają serca […]

Adoracja – medytacja. 20 stycznia 2019 r.

II Niedziela Zwykła – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst ( J 2, 1-12): 1 Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa.2 Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. 3 A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». 4 Jezus […]

Posłany przez Boga. Niedziela Chrztu Pańskiego

Niedziela Chrztu Pańskiego – C «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». (Łk 3, 22) Bóg Ojciec, wobec pierwszych świadków działalności Jezusa Chrystusa, potwierdza w mocy Ducha Świętego odwieczną miłość wobec swojego Syna. Jezus w czasie swojej ziemskiej wędrówki nie uczynił niczego, co byłoby pozbawione obecności Ducha Świętego i przeciwne woli swojego Ojca. […]

Adoracja – medytacja. 13 stycznia 2019 r.

Niedziela Chrztu Pańskiego  Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…  Czytam tekst (Łk 3, 15-16.21-22): 15 Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, 16 on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać […]

Kapłan i świętość – ks. dr hab. Janusz Królikowski

Nie ma w Kościele różnych świętości – świętość jest jedna. II Sobór Watykański przypomniał ten ważny fakt ze skrajną niemal siłą i konsekwencją. Jakie szczególne powołanie mogłoby przekroczyć to jedno jedyne powołanie, którym jest powołanie do komunii z Bogiem w doskonałej miłości, które skierowane jest do wszystkich? Dzisiaj zatem odpowiedź na to pytanie może być […]

„Gwiaździste” momenty. Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Objawienia Pańskiego (Mt 2,1-12) Z naukowego punku widzenia zachowanie się gwiazdy, która poruszając się zmienia kierunek ruchu i w końcu zatrzymuje się nad jednym miejscem, jest nie do przyjęcia. W historiografii antycznej i żydowskiej pojawia się symbol gwiazdy – „człowieka z gwiazdą nad głową” – który oznaczał pojawienie się wybitnej postaci, np. Aleksandra Wielkiego, […]

Adoracja – medytacja. 6 stycznia 2019 r.

Uroczystość Objawienia Pańskiego Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Mt 2,1-12): 1 Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy 2 i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». 3 Skoro to usłyszał […]

Być Theotokos. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Zadziwiające są święta Bożego Narodzenia! Nieskończony Bóg pokornie przychodzi na świat w betlejemskiej grocie, rodząc się z prostej i skromnej dziewczyny. Maryja nie jest wzorem wyłącznie dla kobiet, matek, czy dziewic. Jest wzorem dla każdego z nas. Dlatego tajemnica Bożego Narodzenia musi na nowo rozgrywać się w duszy każdego człowieka. […]

Rodzina drogą Kościoła – dr Wanda Półtawska

Rodzina bierze początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stwo­rzony świat (…) (List do Rodzin Jana Pawła II, 2).   Taksówkarz, który nas wiózł na lotnisko ni stąd, ni zowąd zaczął narzekać, że „Kościół chce rządzić w Polsce”. Pytam go, w czym to się przejawia? – „No, w tym, że się wtrąca w to, jak ludzie […]

Skoncentrować życie na Jezusie. Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa – C Życie chrześcijanina zmierza do osiągnięcia świętości. W jaki sposób ją osiągnąć? Najlepiej uczyć się od tych, którym się to udało, a nie ma dla nas lepszego wzoru niż Święta Rodzina z Nazaretu. Ojciec Święty Franciszek trafnie zauważył: „Przesłanie, jakie przekazuje Święta Rodzina, jest przede wszystkim przesłaniem wiary. […]