Pewny owoc. III Niedziela Wielkiego Postu

III Niedziela Wielkiego Postu – C Łk 13, 1-9 Czas wielkiego postu sprzyja indywidualnej refleksji. Z pewnością nachodzą nas również pytania dotyczące naszej posługi. Przychodzimy i szukamy owoców na figowcu naszego życia. I choć nieustannie nawracamy się, to jednak nigdy nie możemy być do końca zadowoleni z naszego owocowania. Jest jednak jeden owoc, który jest […]

Adoracja – medytacja. 24 marca 2019 r.

III Niedziela Wielkiego Postu – C   Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 13, 1-9): 1 W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. 2 Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy […]

Misja towarzyszenia na wzór świętego Józefa. Uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny Czy postać świętego Józefa wciąż inspiruje? Czy jest aktualna dla współczesnego kapłana? Można zapytać inaczej: Co mówi św. Józef do kapłanów XXI wieku? Zapewne odpowiedź na te pytania nie będzie różna od dostrzeżenia inspirujących elementów postaci św. Józefa dla współczesnych mężczyzn i ojców. Skoro łaska buduje na naturze […]

Daj się przemienić. II Niedziela Wielkiego Postu

II Niedziela Wielkiego Postu – C Droga Wielkiego Postu wiedzie nas ku górze. Podobnie droga naszego kapłańskiego powołania również wiedzie ku górze. Co to za góra? To ta sama na którą wszedł Jezus z trzema Apostołami – Góra Przemienienia. Z wejściem na jakąkolwiek górę zawsze łączy się wysiłek. Tym bardziej na Górę Przemienienia. Szczyt góry […]

Adoracja – medytacja. 17 marca 2019 r.

II Niedziela Wielkiego Postu – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 9, 28b-36): 28 Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. 29 Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. 30 A oto dwóch mężów […]

Słowo jest blisko. I Niedziela Wielkiego Postu

I Niedziela Wielkiego Postu – C Słowo jest blisko. Przynajmniej dobrze by było, by było blisko. Blisko – znaczy: na ustach i w sercu (Rz 10, 8) Czy tak jest? Czy ja – kapłan – sługa Słowa mam Słowo i na ustach i w sercu? Na ustach na pewno: codziennie Je odczytuję, codziennie o Nim […]

Adoracja – medytacja. 10 marca 2019 r.

I Niedziela Wielkiego Postu – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 4, 1-13): 1 Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu [Świętym] na pustyni 2 czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. 3 Rzekł Mu […]

Droga Krzyżowa – abp Fulton J. Sheen

Wstęp Wkrótce zapadnie kurtyna nad straszliwym i nieprzemijającym dramatem Twojej Odkupieńczej Miłości. A gdy słyszę Twe słowa: „Weź swój krzyż codzienny i naśladuj Mnie”, drżę z obawy, aby jego ciężar nie okazał się zbyt wielki, a jego wstyd – zbyt gorzki. Gdybym tylko mógł zrozumieć, że Twoje przykazanie, aby podążać za Tobą na Kalwarię, nie […]

„Obfitość” kapłańskiego serca. VIII Niedziela Zwykła

VIII Niedziela Zwykła – C Łk 6, 39-45 Ewangelie ostatnich trzech niedziel przed Wielkim Postem zawierają nauki, które Jezus głosi uczniom i zgromadzonemu ludowi. Przedtem Jezus wyszedł na górę i modlił się całą noc. Tam wybrał „dwunastu”. Zszedł z nimi na dół i nauczał o błogosławieństwach i przekleństwach, o miłości nieprzyjaciół i o powściągliwości w […]

Adoracja – medytacja. 3 marca 2019 r.

VIII Niedziela Zwykła – C Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością… Czytam tekst (Łk 6, 39-45): 39 Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? 40 Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. 41 Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a […]