Tej nocy miłość pokonała strach – Papież Franciszek

„Przyjście Boga na świat jest całkowicie darmowe. Podczas, gdy tu na ziemi, wszystko zdaje się odpowiadać logice «dawaj, aby mieć», Bóg przybywa bezinteresownie” – powiedział Papież. Ojciec Święty odprawił w Bazylice Watykańskiej Mszę pasterską. Poniżej publikujemy pełną treść wystąpienia Franciszka.   „Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło” (Iz 9, 1). To proroctwo pierwszego czytania urzeczywistniło […]

Nie żyjemy jedynie w epoce przemian, ale w czasach, kiedy dochodzi do zmiany epoki – Papież Franciszek

Papież do Kurii: dostosować się do epokowych przemian Nie żyjemy jedynie w epoce przemian, ale w czasach, kiedy dochodzi do zmiany epoki. Zmiany nie są już linearne, lecz epokowe. Szybko zmienia się sposób życia, odnoszenia się do siebie, komunikowania i formułowania myśli, relacje między pokoleniami, a także rozumienie oraz przeżywanie wiary i nauki – mówił […]

Moc sługi Bożego jest wprost proporcjonalna do jego wiary – o. Raniero Cantalamessa OFMCap

„Moc sługi Bożego jest wprost proporcjonalna do jego wiary. Zadaniem kapłana jest nie tylko udzielanie sakramentów, ale także rozpalanie wiary i bycie jej świadkiem”. To słowa o. Raniero Cantalamessy OFMCap skierowane do Papieża Franciszka i członków Kurii Rzymskiej. Kapucyn wygłosił dziś pierwsze z serii kazań adwentowych w kaplicy Redemptoris Mater w Pałacu Apostolskim. W tym […]

Słowo Boże nie jest Bogiem, Eucharystia – tak – o. Nicolas Buttet

Kościół musi powrócić do Eucharystii. Gdyby to zrobił, gdyby adoracja Najświętszego Sakramentu rzeczywiście stała się, jak chciał Jan Paweł II, sercem i życiem Kościoła, to spełniłoby się proroctwo Świętego Papieża co do przyszłości Kościoła, nie byłoby rzeczy niemożliwych – uważa o. Nicolas Buttet, założyciel Wspólnoty Eucharistein – Eucharystia.   Ten szwajcarski mnich właśnie dzięki spotkaniu […]

Hipokryzja językiem diabła – Papież Franciszek

Chrześcijanin, który nie potrafi oskarżać samego siebie, nie jest dobrym chrześcijaninem i ryzykuje, że popadnie w hipokryzję. To słowa z homilii, którą Franciszek wygłosił w kaplicy Domu św. Marty. Jej tematem była obłuda, o której mówi fragment Ewangelii św. Łukasza (11, 37-41). Faryzeusz zaprasza Jezusa na obiad, ale nie po to, by się z Nim […]

Bez Jezusa kapłan jest najbiedniejszym z ludzi – Papież Franciszek

Problemowi tożsamości kapłańskiej poświęcił Papież przemówienie, jakie wygłosił do biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic oraz katechetów. Oparł je na opisanej przez św. Łukasza historii dotyczącej św. Jana Chrzciciela i Jezusa. Spotkanie to odbyło się z katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w stolicy Mozambiku – Maputo.   Franciszek zaznaczył, że swą tożsamość kapłani powinni odnajdywać […]

Penitencjaria Apostolska przypomina o tajemnicy spowiedzi

Penitencjaria Apostolska wydała notę na temat ważności forum wewnętrznego oraz nienaruszalności tajemnicy spowiedzi. Podkreśla ona, że kapłan spowiednik, działający „in persona Christi” dowiaduje się o grzechach penitenta „nie jako człowiek, ale w imieniu samego Boga”. To dlatego Chrystus pozwala mu na użycie swojego „ja”, tzn. że spowiednik mówi w imieniu „ja” Chrystusa.   Dokument zwraca […]

Biada tym, którzy myślą, że idą za Jezusem, aby się wybić, zrobić karierę… – Papież Franciszek

W głoszeniu Ewangelii nie ma miejsca na zwłokę czy wymówki. Przykładem powinien być dla nas Jezus, który przed swą śmiercią zdecydowanie zmierza do Jerozolimy, by wypełnić swą mesjańską misję. Mówił o tym Papież w krótkim ze względu na wielkie upały rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański.   Franciszek skupił się na dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus […]

Nawrócenie to wyjście z logiki „każdy dla siebie” – Papież Franciszek

Tematowi Eucharystii poświęcił Papież rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”. We Włoszech bowiem, jak i wielu innych krajach świata, dziś obchodzona jest uroczystość Bożego Ciała.   Franciszek odniósł się do Ewangelii opisującej cudowne rozmnożenie chleba (por. Łk 9, 11-17). Apostołowie chcieli odesłać tłumy ludzi, którzy szli za Jezusem po trudzie całego dnia, aby ci znaleźli sobie […]

Praca powołaniowa to nie łapanka nowych członków do naszego klubu – Papież Franciszek

Wymazywanie ze słownika wiary słowa „powołanie” oznacza okaleczanie leksykonu, co prędzej czy później sprawi, że nie będziemy się rozumieć. Papież przypomniał o tym uczestnikom Europejskiego Kongresu Powołaniowego. Franciszek zauważył, że choć sam zna niektóre wspólnoty kościelne, które wyeliminowały ten termin ze swego słownictwa, bojąc się, że odstraszą nim młodych, to „powołanie” jednak nie jest słowem […]