Kto chce poznać Jezusa musi zajrzeć do wnętrza krzyża – Papież Franciszek

„Kto chce poznać Jezusa musi zajrzeć do wnętrza krzyża, gdzie objawia się Jego chwała”– powiedział Papież w niedzielnym przemówieniu na Anioł Pański. Podkreślił, że krzyż nie jest przedmiotem ozdobnym ani nadużywanym dodatkiem do ubrań, ale znakiem religijnym, który należy kontemplować i rozumieć. Mówiąc o owocności życia chrześcijańskiego Franciszek apelował, byśmy nauczyli się tracić swe życie, […]

Posłuszeństwo człowiekowi staje się kryterium oceny prawdziwości posłuszeństwa Bogu – o. Raniero Cantalamessa

Posłuszeństwo Bogu w życiu chrześcijanina – to temat wielkopostnej egzorty wygłoszonej w ubiegłym tygodniu do Papieża i pracowników Kurii Rzymskiej przez kaznodzieję Domu Papieskiego.   Odnosząc się do napomnienia św. Pawła, abyśmy byli  posłuszni Ewangelii (por. Rz 10,16) o. Raniero Cantalamessa podkreślił, że to oznacza także, iż płacenie podatków i wypełnianie obowiązków względem społeczeństwa nie […]

Relacja między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi – list Kongregacji Nauki Wiary

O relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła traktuje list Kongregacji Nauki Wiary do biskupów Kościoła katolickiego. Dokument zatytułowany „Iuvenescit Ecclesia” został opublikowany w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 15 maja 2016 r. Przedstawia on m.in. kryteria rozeznawania darów charyzmatycznych w Kościele i „form prawnych uznawania nowych form eklezjalnych” z nimi związanych. Poniżej przypominamy jego pełny tekst.   *** List […]

Jesteśmy narzędziami, a nie panami sumień – Papież Franciszek

„Spowiednik nie jest źródłem Miłosierdzia. Jest jedynie koniecznym narzędziem do Jego otrzymania. Musimy pamiętać, że jesteśmy jedynie narzędziami, a nie panami sumień. Gdy stajemy się panami przeszkadzamy Bogu działać” – Papież Franciszek mówił o tym podczas audiencji dla uczestników watykańskiego kursu dla spowiedników z całego świata. Jest on tradycyjnie organizowany przez Penitencjarię Apostolską w czasie […]

Rozmowa o pentekostalizmie i pentekostalizacji – bp Andrzej Czaja

Bardzo proszę, by mieć oczy szeroko otwarte, serce wrażliwe, ale nie podejrzliwe. (…) Przed nami trudne zadanie wypracowania jasnych kryteriów weryfikacji chrześcijańskiej tożsamości w różnych środowiskach i wspólnotach Kościoła w Polsce. (…) Nie przedkładajmy też własnych działań i pomysłów duszpasterskich ponad to, co jest nam wprost dane z niebios. Mam na myśli sakramenty święte – […]

Maryja Matką Kościoła – dekret Kongregacji Kultu Bożego

Decyzją Ojca Świętego w całym Kościele obrządku łacińskiego będzie odtąd obchodzone wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Ogłoszony dziś dekret Kongregacji Kultu Bożego ustala, że będzie ono przypadać na pierwszy poniedziałek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Jak przypomina w komentarzu do dekretu prefekt Kongregacji kard. Robert Sarah, Maryja Matka Kościoła była już dotąd wspominana […]

Ostrzeżenie Kongregacji Nauki Wiary

Kongregacja Nauki Wiary wydała List Placui Deo. Ostrzega w nim przed nowymi formami herezji pelagianizmu i gnozy. Przypomina, że człowiek nie może zbawić się sam, a zbawienie, które daje nam Chrystus obejmuje całego człowieka, zarówno jego duszę, jak i ciało.   Stolica Apostolska przypomina, że zbawienie każdego człowieka dokonuje się poprzez zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, […]

Bóg ma serce otwarte i czeka na nas, jak dobry ojciec – Papież Franciszek

Bóg ma serce otwarte i czeka na nas, jak dobry ojciec: przyjdź, nie obawiaj się, przebaczę ci – tłumaczył wczoraj Papież w czasie Mszy, odprawionej w Domu św. Marty. W homilii zaznaczył, że Wielki Post jest czasem, który pomaga w nawróceniu, aby zbliżyć się do Boga, zmienić życie i o to powinniśmy się modlić.   […]

Kościół nie jest mój, nie jest wasz, jest Chrystusa – Benedykt XVI

27 lutego 2013 r. odbyła się ostatnia środowa audiencja generalna Papieża Benedykta XVI. Z tej okazji przypominamy pełny tekst katechezy Ojca Świętego.   *** Czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie! Szanowni przedstawiciele władz! Drodzy bracia i siostry! Dziękuję Wam, że przybyliście tak licznie na tę ostatnią audiencję ogólną mojego pontyfikatu. Serdecznie dziękuję i jestem naprawdę […]

Za dużo dyskutujemy, a za mało się modlimy – kard. R. Sarah

Kościół stoi dziś wobec wielkiego wyzwania. Jest nim wierność Jezusowi, Jego Ewangelii, a także nauczaniu, które otrzymał od pierwszych papieży i soborów – uważa kard. Robert Sarah. Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów udzielił wywiadu portalowi belgijskiego episkopatu Cathobel. Zaznaczył, że wyzwanie wierności jest ważne, ale nie dla wszystkich oczywiste, bo Kościół usiłuje […]