Moc Słowa. Medytacje niedzielnych Ewangelii – ks. Roman Stafin

Wprowadzenie do niedzielnych MEDYTACJI W Starym Sączu, w kościele Sióstr Klarysek, w każdą sobotę po wieczornej Mszy świętej, odbywa się od kilku lat półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z medytacją niedzielnej Ewangelii. Uczestnicy otrzymują kartki z tekstem Ewangelii i kilkoma myślami pomocnymi w medytacji. W adoracji bierze udział kilkadziesiąt osób, które – jak sami mówią […]

Pasterze o podwójnym życiu ranią Kościół – Papież Franciszek

Kapłani wiodący podwójne życie zadają Kościołowi wielką ranę, lecz i oni nie powinni tracić nadziei. Zawsze można wrócić do Boga – powiedział Franciszek 9 stycznia br. na porannej Mszy św. w Domu św. Marty. Odniósł się przy tym do Ewangelii, w której Jezus nauczał jak ten, kto ma władzę. Różnił się tym od uczonych w […]

Objawił się Król – ks. Marcin Duś

Czas Bożego Narodzenia. Czas wpatrywania się w „Słowo, które stało się Ciałem” i które „rozbiło namiot pośród nas”. To Słowo kontemplowali Trzej Mędrcy, którzy przybyli ze Wschodu, oddając pokłon i składając przyniesione ze sobą dary.   W całym nadmiarze pracy duszpasterskiej w czasie Świąt możemy przejść obojętnie obok Jezusa Chrystusa będącego odwiecznym Słowem Ojca. Przez […]

Służcie wszystkim miłością – kard. Stefan Wyszyński

W dniu 19 grudnia 2017 r. Papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od tej chwili Prymasowi Tysiąclecia przysługuje oficjalnie tytuł „Czcigodny Sługa Boży”. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z kolejnym fragmentem Jego przemówienia wygłoszonego podczas święceń kapłańskich w Archikatedrze św. Jana w warszawie, 26 czerwca 1960 r.   Jesteście […]

Synem moim jesteś ty, jam ciebie dziś zrodził – kard. Stefan Wyszyński

W dniu 19 grudnia br. Papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od tej chwili Prymasowi Tysiąclecia przysługuje oficjalnie tytuł „Czcigodny Sługa Boży”. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z fragmentem Jego przemówienia wygłoszonego podczas święceń kapłańskich w Ołtarzewie, 22 czerwca 1957 r.   „Jam ciebie obrał…” Dokonała się przed […]

Rachunek sumienia dla kapłanów (2)

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu Panie, przychodzę do Ciebie, Jak chory do lekarza życia, Jak nieczysty do źródła miłosierdzia, Jak ślepiec do światła jasności wiecznej, Jak biedny i potrzebujący Do Pana nieba i ziemi. Błagam więc o obfitość Twojej hojności, Byś zechciał uzdrowić moją słabość, Oczyścić moje skażenie, Oświecić moją ślepotę i ubogacić moją biedę. […]

Co tak naprawdę znaczy „I ja odpuszczam tobie grzechy?” – kard. Gerhard Müller

Na portalu amerykańskiego magazynu „The First Things” ukazał się artykuł emerytowanego prefekta Kongregacji Nauki Wiary –  kardynała Gerarda Müllera, który zwraca uwagę na znaczenie sakramentu Pokuty i Eucharystii, a także prawidłowo ukształtowanego sumienia w życiu chrześcijańskim. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej tłumaczeniem artykułu na język polski, które przytaczamy za portalem Gość Niedzielny   *** Wielu […]

Lilia wśród cierni – ks. Janusz Królikowski

  Nawiązując do tego zakorzenionego w Biblii obrazu, św. Augustyn stara się uchwycić i wyrazić tajemnicę Kościoła w świecie i w dziejach. Jest Kościół piękną lilią, ponieważ jego skarbem i ozdobą jest sam Jezus Chrystus, Głowa Kościoła, oraz Jego łaska, która „upięknia” każdego wierzącego i całą wspólnotę wiary. „Łaska czyni pięknym” podkreślił św. Tomasz z Akwinu – czyni pięknym […]

Kapłan nie należy do siebie – abp Fulton J. Sheen

Większość książek o kapłaństwie może być podzielona na trzy kategorie: książki teologiczne, pastoralne i socjologiczne. Dzieła teologiczne skupiają się na kapłanie jako słudze i ambasadorze Chrystusa; przedmiotem zainteresowania książek pastoralnych jest kapłan na ambonie, kapłan w konfesjonale, kapłan na modlitwie itd. Opracowania socjologiczne, które są najnowszą kategorią,  prawie w ogóle nie dotykają kwestii duchowych i […]

Milczenie, tajemnica i sacrum – kard. Robert Sarah

„Nauczmy się wyzbywać złudzenia, że możemy nadać Bogu jakieś imię, którym byśmy Go wystarczająco wy­sławili i wywyższyli. On jest ponad imionami i niewysłowiony”. Mistrz Eckhart, Kazanie 53[1]   Związek między milczeniem i sacrum Pojęcie sacrum jest na Zachodzie wyjątkowo po­niewierane. W krajach, które chcą być laickie, uwolnione od religii i od Boga, więź z sacrum już […]