Bez dobrych biskupów nie da się zrobić porządku w Kościele – Papież Franciszek

Biskupi mają być łagodni i pokorni, mają być sługami, a nie książętami – powiedział wczoraj Papież Franciszek podczas porannej Eucharystii. Za wstawiennictwem św. Jozafata Kuncewicza Franciszek modlił się za następców apostołów, aby odpowiadali ideałowi, który nakreślił św. Paweł. Nie da się zrobić porządku w Kościele, jeśli biskupi nie będą się wyróżniać taka postawą – dodał […]

Kościół to dom Boży, a nie targowisko czy salon towarzyski – Papież Franciszek

Kościoły są „domem Bożym”, a nie „targowiskami” czy salonami towarzyskimi zdominowanymi przez „światowość”. Papież Franciszek mówił o tym podczas piątkowej Eucharystii w Domu św. Marty. Przypomniał zarazem, że w kościołach nie powinno być cenników za sakramenty, ponieważ składa się za nie ofiarę.   Komentując Ewangelię (J 2,13-22) o wyrzuceniu kupców ze świątyni Franciszek wyjaśnił motywy […]

Przed obliczem Pana nie liczą się pozory, liczy się serce – Papież Franciszek

„Wpatrując się w przykład tak wielu świadków, nie zadawalajmy się krótkowzrocznym spojrzeniem na to, co dzisiaj, ale pragnijmy spojrzeć dalej, na weselne gody, które nas oczekują”. Taką zachętę skierował Papież Franciszek podczas Mszy w Bazylice Watykańskiej w intencji zmarłych w ostatnim roku kardynałów i biskupów.   Odnosząc się do Ewangelii o dziesięciu pannach, Papież zwrócił […]

To czas, by bronić naszą Matkę Kościół – Papież Franciszek

Do gorącej modlitwy za Matkę Kościół, która pada obecnie ofiarą wielu ataków wezwał Papież na zakończenie ostatniej kongregacji Synodu Biskupów. Za udział w nim szczególnie podziękował młodzieży, która w auli synodalnej, jak zauważył, zrobiła prawdziwy raban.   Ojciec Święty przypomniał, że synod nie jest parlamentem, tylko chronioną przestrzenią, w której działa Duch Święty. Zauważył, że rezultatem […]

Biskup musi wrócić do bycia pasterzem – abp Georges Bacouni

„Niech biskup zostanie odciążony z prac administracyjnych, aby mógł wrócić do bycia pasterzem obecnym wśród wiernych” – to apel jaki wystosował greckokatolicki abp Georges Bacouni w swoim wystąpieniu na trwającym synodzie biskupów o młodzieży.   Ordynariusz Akki w Ziemi Świętej podkreśla, że biskupi są zbytnio przeciążeni zaangażowaniami natury administracyjnej, tzw. pracą przy biurku. „Pragnę z […]

Uważajmy na demony działające pod przykryciem – Papież Franciszek

Głównym celem demona jest zniszczenie człowieka, albo bezpośrednio poprzez jego wady i walcząc z nim, albo w sposób bardziej inteligentny, skłaniając go do życia duchem tego świata – to nić przewodnia homilii wygłoszonej 12 października br. przez Papieża na Mszy w Domu św. Marty. Odwołał się w niej do Ewangelii św. Łukasza (11, 15-26), gdzie […]

Święty Jan Paweł II wciąż czuwa nad Kościołem – Papież Franciszek

„Niech św. Jan Paweł II nie przestaje czuwać nad Kościołem w Krakowie, który tak bardzo miłował! Niech z nieba towarzyszy waszemu pielgrzymowaniu. Także i ja, wraz z wami, powierzam się Jego wstawiennictwu” – mówił Franciszek do pielgrzymów z archidiecezji krakowskiej, których przyjął na audiencji z okazji zbliżającej się 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na […]

Kroczcie drogą do świętości – Papież Franciszek

O wezwaniu do kroczenia drogą do świętości w służbie bliźniemu przypomniał Papież kapłanom z diecezji Créteil położonej w północnej części Francji, których przyjął na audiencji.   Franciszek wskazał na trudny czas, który przeżywa obecnie Kościół, miotany przeciwnymi i mocnymi wiatrami z powodu, przede wszystkim, wielkich win niektórych ze swoich członków. „Dlatego bardzo ważne jest, aby […]

Bycie katechetą jest powołaniem, a nie zawodem – Papież Franciszek

Papież skierował specjalne przesłanie do uczestników międzynarodowego kongresu katechetów, który zorganizowała w Rzymie Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.   Franciszek wyjaśnia, co to znaczy być katechetą. To nie zawód, ale powołanie. Nie pracuje się jako katecheta, ale nim się jest, ponieważ angażuje to całe życie. Katecheta prowadzi na spotkanie z Jezusem poprzez słowa, konkretne […]

Kapłan bez modlitwy daleko nie zajdzie – Papież Franciszek

Franiszek, w mijającym tygodniu, przyjął na audiencji w Watykanie kapłanów z archidiecezji Walencji. W słowach pozdrowienia nawiązał do jubileuszu jednego ze świętych tego miasta: Wincentego Ferrery, który niestrudzenie pracował na rzecz jedności wspólnoty eklezjalnej.   Swoim życiem – zauważył Papież – daje on trzy podstawowe wskazania, pozwalające zachować przyjaźń i jedność z Jezusem Chrystusem. Są […]