Instrukcja Episkopatu Polski dotycząca posługiwania chorym i umierającym

WPROWADZENIE Chrystus „otaczał wielką troską chorych w ich potrzebach cielesnych i duchowych oraz to samo polecił czynić swoim wiernym” (Sakramenty chorych nr 5). Posyłając Apostołów polecił im uzdrawianie chorych (por. Mt 10,8). Polecenie to wypełnia Kościół „zarówno przez opiekę, jaką otacza chorych, jak i przez modlitwę wstawienniczą, którą im towarzyszy” (KKK 1509), a zwłaszcza udzielając […]

W głębi ciemności – o. Andrzej Chlewicki OP

Jamna, urokliwe miejsce na terenie diecezji tarnowskiej, gdzie nad niewielką kotliną wznosi się wieża kościoła a ponad nimi kopuła nieba. To miejsce to sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei. Tutaj znajduje się ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego Dominikanów, a pieczę nad nim sprawuje o. Andrzej Chlewicki. Na Jamnej, przy wizerunku Maryi, powstały jego poetyckie homilie. Niech przemówią do nas […]

O koncertach w kościołach – Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego

„Dokument Stolicy Apostolskiej, który opublikowany został w 1987 roku, powstał wskutek rosnącej liczby >wydarzeń kulturalnych<, które miały miejsce we wnętrzach kościelnych, nie służących ani chwale Bożej, ani pożytkowi duchowemu wiernych. W czasach, gdy człowiek zatraca poczucie sacrum, trzeba rozumieć troskę Kościoła, aby świątynie służyły wyłącznie modlitwie, medytacji, także podczas słuchania koncertów muzycznych z odpowiednim programem […]

Instrukcja na temat modlitw w celu osiągnięcia uzdrowienia pochodzącego od Boga – KONGREGACJA NAUKI WIARY

Wstęp Gorące pragnienie szczęścia, głęboko zakorzenione w sercu człowieka, łączy się ściśle z dążeniem do uwolnienia od choroby i zrozumienia jej sensu, gdy się jej doświadcza. Jest to ludzkie doświadczenie, które znajduje w Kościele szczególny oddźwięk, ponieważ w taki czy inny sposób dotyczy wszystkich. Właśnie przez niego choroba jest rozumiana jako środek zjednoczenia się z […]

Moc Słowa. Medytacje niedzielnych Ewangelii – ks. Roman Stafin

Wprowadzenie do niedzielnych MEDYTACJI W Starym Sączu, w kościele Sióstr Klarysek, w każdą sobotę po wieczornej Mszy świętej, odbywa się od kilku lat półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z medytacją niedzielnej Ewangelii. Uczestnicy otrzymują kartki z tekstem Ewangelii i kilkoma myślami pomocnymi w medytacji. W adoracji bierze udział kilkadziesiąt osób, które – jak sami mówią […]

Dyżury stałych spowiedników kapłanów

  Dyżur stałych spowiedników kapłanów odbywa się od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem lipca i sierpnia) w kaplicy WSD w Tarnowie od godz. 10.00 do 11.00: Poniedziałek – ks. Walerian Swoboda SCJ Wtorek – ks. Edwin Przeszłowski COr Środa – ks. Antoni Mleczko Czwartek – ks. Ryszard Banach Piątek – ks. Grzegorz Lechowicz Sobota – […]

Spotkanie z kapłanami i osobami życia konsekrowanego – Franciszek

27 maja Papież Franciszek w genueńskiej katedrze pod wezwaniem św. Wawrzyńca spotkał się z biskupami, księżmi, osobami życia konsekrowanego oraz seminarzystami. W przemówieniu powitalnym kard. Angelo Bagnasco wyraził życzenie, aby słowa Papieża spowodowały wzrost entuzjazmu w kroczeniu za Jezusem i pomagały w przezwyciężaniu obaw i zmęczenia. Przedstawiając diecezję podkreślił, iż w Ligurii pracuje ok. 600 księży, tylu samo […]

Nie bójcie się, idźcie! – homilia Biskupa Tarnowskiego w czasie Mszy Krzyżma Świętego

Czcigodny Księże Arcybiskupie Henryku, Księża Biskupi! Drodzy Bracia Prezbiterzy wszelkich urzędów i godności! Czcigodni Bracia przeżywający złoty i srebrny jubileusz kapłaństwa! Drodzy Diakoni i Alumni tarnowskiego Seminarium Duchownego! W wielu naszych mieszkaniach znajduje się wizerunek Ukrzyżowanego Chrystusa z naszej seminaryjnej kaplicy. Patrzymy na Niego od wielu lat, modlimy się w Jego obecności, adorujemy Go; On nas przenika; niejako […]

Życzenia Biskupa Tarnowskiego dla kapłanów z okazji Wielkiego Czwartku

W Wielki Czwartek odczuwamy szczególną głęboką więź naszej diecezjalnej wspólnoty kapłańskiej. Tym bardziej, że stoi za nami ogromna wspólnota kapłanów, którzy poprzedzili nas w dziele ewangelizacji. Ten dzień jest dla nas okazją do wyrażenia wdzięczności naszym poprzednikom za ich wiarę, która pozwoliła im ochotnie pójść za Chrystusem i świadczyć o Nim. Dziękujemy kapłanom, którzy ukazali nam piękno Ewangelii, przygotowali […]

Idźcie i głoście. List biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2017 r.

Drodzy Bracia w kapłaństwie! Przeżywamy razem ten szczególny dzień uwielbienia Boga za wielki dar kapłaństwa. Pragniemy na nowo przyjąć ten dar z całkowitym oddaniem dla wspólnoty Kościoła i zawierzeniem Najwyższemu i Jedynemu Kapłanowi – Chrystusowi. Niech to będzie także dzień wdzięczności za Waszą oddaną posługę, dzięki której tajemnice Bożego życia są uobecniane każdego dnia w […]