Kapłańska radość. III Niedziela Adwentu

III Niedziela Adwentu – A
Flp 4, 4.5; Iz 35, 1-6a.10; Mt 11, 2-11

Na osobie Jana Chrzciciela
wypełniło się to, co niegdyś napisano:
„Posyłam mego wysłańca przed Tobą,
aby przygotował Ci drogę…”

Przez Jezusa
zrealizowało się proroctwo Izajasza (i nie tylko):
„Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą,
trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą,
umarli zmartwychwstają,
ubogim głosi się Ewangelię…”

Czy we mnie, w moim kapłańskim życiu,
wypełniają się słowa listu do Filipian,
motto niedzieli Gaudete:
„Radujcie się zawsze w Panu,
raz jeszcze powtarzam: radujcie się!
Pan jest blisko”?

Czy radość odnajduję w doświadczeniu bliskości Pana,
czy raczej szukam jej w tym, co (mówiąc delikatnie) od Niego odległe?

Czy zarażam innych Bożą radością,
czy raczej jestem siewcą niepokoju, frustracji, pesymizmu?

Czy – tak naprawdę – przybliżam powierzonych mi ludzi do Boga,
czy raczej próbuję ich zadowolić pustą, prymitywną, światową radością?

Oby wszyscy mogli
– dzięki memu posługiwaniu –
doświadczyć tego,
że Pan jest blisko
i że to jest powód
mojej kapłańskiej radości.

Ks. Michał Łukasik – wikariusz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku.

Udostępnij Tweet