Skoncentrować życie na Jezusie. Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa – C

Życie chrześcijanina zmierza do osiągnięcia świętości. W jaki sposób ją osiągnąć? Najlepiej uczyć się od tych, którym się to udało, a nie ma dla nas lepszego wzoru niż Święta Rodzina z Nazaretu. Ojciec Święty Franciszek trafnie zauważył: „Przesłanie, jakie przekazuje Święta Rodzina, jest przede wszystkim przesłaniem wiary. W życiu rodzinnym Maryi i Józefa Bóg jest naprawdę w centrum, i to w osobie Jezusa. Dlatego Święta Rodzina z Nazaretu jest święta: ponieważ koncentruje się na Jezusie”.

„Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”

Gdy uświadomimy sobie, że straciliśmy z oczu Jezusa, że zagubiliśmy Go w naszym życiu, nie możemy zwlekać ani chwili, by zacząć Go szukać i odnaleźć na nowo. To Jezus – Bóg Wcielony jest jedynym prawdziwym sensem naszego życia i celem, do którego zmierzamy.

„Został wtedy Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice”

Wbrew pozorom, w życiu jakie prowadzimy, pełnym różnych spraw i obowiązków, bardzo łatwo zapomnieć o Jezusie. Wydaje się nam, że to oczywiste, że jest On z nami, niejako obok naszych zajęć. Modlitwa schodzi na drugi plan. Można popaść w pułapkę, mówiąc sobie: „Moja praca jest moją modlitwą. Modlę się swoją pracą”. Tymczasem Bóg nie jest jakąś ideą, dalekim obserwatorem. Bóg jest osobą. Mieszka w naszym sercu, w drugim człowieku, a w sposób substancjalny jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Nie da się tworzyć prawdziwej relacji, nie poświęcając swojego czasu drugiej osobie i nie rozmawiając z nią.

W życiu każdego chrześcijanina, a szczególnie w życiu kapłana czy osoby konsekrowanej musi być dużo miejsca na modlitwę. To właśnie dzięki niej nasza więź z Bogiem staje się coraz ściślejsza. Czasem wymaga to poświęceń, umiejętności rezygnacji ze swojego hobby, życia towarzyskiego, oglądania telewizji, korzystania z internetu, portali społecznościowych itp. Wybierając Jezusa jako naszego Oblubieńca, zdecydowaliśmy się dać Mu pierwszeństwo w życiu. Zróbmy więc wszystko, co w naszej mocy, by nigdy nie stracić Go z oczu.

„Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany”

Według tradycji Kościoła Pan Jezus żył na ziemi 33 lata. Z czego jedynie 3 poświęcił na publiczną działalność. Naszym zadaniem jest upodobnić się do Jezusa, który jest wzorem człowieczeństwa. Skoro On przeznaczył aż 30 lat na życie w posłuszeństwie Maryi i Józefowi, to czy potrzebujemy jeszcze innych wskazówek? Również i dziś Maryja jest z nami, jest naszą Matką na mocy testamentu Chrystusa i mówi do nas przez swoje słowa zawarte w Piśmie Świętym, jak i w objawieniach prywatnych potwierdzonych przez Kościół. Niech ukryte i ciche życie Chrystusa w rodzinie Maryi i Józefa odzwierciedli się również w naszym życiu.

br. Patryk Reczek CSsR – alumn Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie.

Udostępnij Tweet