100 razy WSZYSTKO. XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła – B

Trudne są słowa Jezusa o tym,
że trudno jest wejść do Królestwa tym,
którym trudno jest uwolnić się od żądzy posiadania…

Ale Jezus zaraz oferuje nam bardzo korzystne warunki  UMOWY o życie:
nie tylko dobrą emeryturę (życie wieczne kiedyś w niebie),
ale już teraz, tu – na ziemi – stokroć tyle, ile sami Mu oddamy.
Jeśli pójdziemy za słowami Piotra i oddamy wszystko,
otrzymamy 100 razy więcej, więc… 100 razy WSZYSTKO.
Taka jest obietnica Jezusa.

Dlaczego jednak nie doświadczamy tego na co dzień?
Dlaczego nie spełnia się na nas to Słowo Jezusa,
które przecież jest żywe i skuteczne?
Może dlatego, że sami nie spełniamy warunków UMOWY:
Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr… Z POWODU MNIE I Z POWODU EWANGELII,
żeby nie otrzymał stokroć  więcej teraz, a życia wiecznego w czasie przyszłym…

Jezus pyta nas dziś, jakie są najgłębsze motywacje naszych ofiar, wyrzeczeń,
znoszonych trudów, poświęceń, pracy…
Czy tymi motywacjami są ON i EWANGELIA,
czy my i nasza umowa ze światem?

Jezus pyta nas dziś, dlaczego nie umiemy uwolnić się od przywiązania do świata?
Czyżby dlatego, że wciąż nie wierzymy w to, że On jest naprawdę DOBRY?
Że chce dać mi już dziś 100 razy WSZYSTKO?

Jakże piękne są słowa Jezusa o tym,
że pięknie jest żyć już teraz Królestwem,
którego pięknem jest WOLNOŚĆ,
a Król spogląda z miłością.

Ks. Michał Łukasik – wikariusz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku.

Udostępnij Tweet