Adoracja – medytacja. 27 maja 2018 r.

Uroczystość Najświętszej Trójcy – B

Proszę Ducha Świętego o światło dla umysłu i o napełnienie serca miłością…

Czytam tekst (Mt 28, 16-20):
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. 17 A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. 18 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Rozważam:
– Uczniowie udali się na górę, aby spotkać Jezusa;
– ja jestem tutaj, aby także spotkać się z Jezusem na „górze”  adoracji;
– Jezus codziennie pragnie zbliżać się do mnie, aby do mnie mówić. Czy stwarzam Mu taką możliwość?
– czy pozwalam Jezusowi, aby miał pełną władzę nad moim życiem? Tylko wtedy moje głoszenie Ewangelii życiem będzie owocne;
– „Jezu, dziękuję Ci, że jesteś ze mną przez wszystkie dni!”

Słucham w ciszy, co Jezus chce mi powiedzieć…
(tej części medytacji poświęcam najwięcej czasu)
– rozmawiam z Jezusem o moim życiu…

Dziękuję Jezusowi za Jego obecność, za Jego miłość i za łaski, którymi mnie obdarza.

Wychodzę z tego spotkania z sercem wypełnionym wdzięcznością. Niech ta wdzięczność nadaje ton mojemu życiu.

Ks. dr Roman Stafin – pomocniczy ojciec duchowny kapłanów diecezji tarnowskiej.

Udostępnij Tweet