Dla Boga nie ma nic niemożliwego! Zwiastowanie Pańskie

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – B

Ewangelia opowiadająca wydarzenie Zwiastowania (por. Łk 1, 26-38) jest wielokrotnie odczytywana w ciągu Roku liturgicznego. Znamy ją niemal na pamięć. Zatrzymajmy się dzisiaj przy słowach: „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” (Łk 1, 37). Wypowiada je anioł Gabriel na potwierdzenie tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, które za sprawą Ducha Świętego dokonuje się w Maryi. To w mocy wszechmogącego Boga dokonuje się nasze Zbawienie, podobnie jak w Jego mocy było obdarzyć potomkiem krewną Maryi Elżbietę, która była stara i uchodziła za niepłodną.

Jako kapłani jesteśmy namaszczeni tzn. napełnieni Duchem Świętym. To w Jego mocy sprawujemy święte misteria: głosimy Dobrą Nowinę, rozgrzeszamy i konsekrujemy chleb i wino, aby stały cię Ciałem i Krwią Chrystusa. Również nasza modlitwa nie byłaby możliwa bez pomocy Ducha Świętego. Nic z nas – wszystko z Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego!

Czy jednak pamiętamy o tym? Dlaczego się wobec tego, tak łatwo zniechęcamy w obliczu przeciwności, niesprawiedliwych ocen, niepowodzeń, przerastających nas zadań i odpowiedzialności? Może dlatego, że zamiast oprzeć się i zaufać mocy Bożej, opieramy się na naszych ograniczonych ludzkich siłach i zdolnościach.

Patrząc i kontemplując dzisiaj scenę Zwiastowania uczmy się od Maryi bezgranicznego zaufania Bogu i Jego mocy. Prośmy również naszą najlepszą Matkę Maryję, abyśmy zawsze pamiętali, że dla Boga nie ma nic niemożliwego!

Ks. dr Grzegorz Lechowicz – ojciec duchowny kapłanów diecezji tarnowskiej.

Udostępnij Tweet