Wigilijny plebański stół. IV Niedziela Adwentu

IV Niedziela Adwentu-B

Warto dzisiaj, w IV Niedzielę Adwentu, a zarazem w Wigilię Uroczystości  Świąt Bożego Narodzenia, w świetle Bożego Słowa,  popatrzeć na plebański stół. Z pewnością, my kapłani, dzisiaj będziemy mówić do naszych parafian, jak ważną rzeczą jest, by wspólnie usiąść, z całą rodziną do wigilijnej wieczerzy, odczytać fragment Ewangelii mówiący o narodzeniu Jezusa, o przełamaniu się opłatkiem, o wspólnej modlitwie. A jak to będzie przy stole plebańskim?

Maryja, w czytanej dzisiaj Ewangelii wypowiedziała słowa: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Te słowa Maryi uchyliły drzwi świata na spełnienie się radosnej tajemnicy zbawienia ofiarowanego całemu stworzeniu. Także kapłan winien za przykładem Maryi powtarzać: niech mi się stanie według Bożego Słowa. Oznacza to, że wszystko, co dzieje się w życiu kapłana, winno być zanurzone w zbawczej tajemnicy Boga, który stał się Człowiekiem i pragnie dotrzeć z Dobrą Nowiną do wszystkich ludzi.

Codzienne życie kapłana ma błyszczeć chrześcijańskim świadectwem wiary, i to w taki sposób, by ludzie patrząc na tę codzienność, odnajdywali drogę do Jezusa Chrystusa. Święta Bożego Narodzenia są dobrą okazją do tego, by z radością odnowić w sobie zapał do niesienia Ewangelii na krańce świata, zwłaszcza do tych, którzy źle się mają i cierpią fizycznie i duchowo.

Od czego zacząć? Od plebanii! To tutaj winna się rozpoczynać misja głoszenia Dobrej Nowiny o Bogu, który stał się Człowiekiem dla zbawienia świata. To tutaj także ma zapłonąć wigilijna świeca, której blask zobaczą parafianie i ucieszą się widokiem żyjących w bratniej miłości swoich duszpasterzy, a tym samym doświadczą prawdy o tym, że my kapłani tak żyjemy, jak głosimy.

Księże Proboszczu jesteś odpowiedzialny za wigilijny stół  i za ten codzienny stół na plebanii. Bądź ojcem i pilnuj, by wokół tego stołu zawsze panowała ewangeliczna atmosfera. Księża Wikariusze, Księża Emeryci, Księża Rezydenci przybywajcie do tego stołu z autentyczną radością i czyńcie wszystko, by przy tym stole rozmawiać z troską o Waszej duszpasterskiej posłudze oraz spotykać się przy nim ze świadomością, iż prawdziwie jesteśmy dla siebie braćmi.

Wigilia to dobry czas, by sobie nawzajem wybaczyć, poprosić o przebaczenie i złożyć naprawdę szczere życzenia. Od tego dnia, tak wiele może zależeć. I chyba nas kapłanów nie trzeba przekonywać, że Bóg błogosławi tym, którzy chociaż słabi i grzeszni, to jednak chcą ewangelicznie żyć i pełnić w świecie misję głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie.

Bp Leszek Leszkiewicz – biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej.

Udostępnij Tweet