ks. Robert Kantor, ROLA I ZADANIA WIKARIUSZA PARAFIALNEGO

Rola i zadania wikariusza parafialnego to książka, którą powinien przeczytać każdy kapłan. Ksiądz dr Robert Kantor, autor publikacji, bardzo szeroko, a zarazem konkretnie opisuje życie kapłana – wikariusza parafialnego. Opierając się między innymi na Kodeksie Prawa Kanonicznego, przypomina pewne normy i przepisy dotyczące wspomnianej posługi, jednak nie zatrzymuje się jedynie na przedstawieniu praw, obowiązków i zadań wikariusza w ujęciu prawa kanonicznego. Poruszane w książce problemy dotyczą również innych zagadnień, ściśle związanych z tematem książki, jak na przykład: relacji wikariusza z proboszczem, zaangażowania kapłana w życie społeczne i polityczne, a także jego rozwoju duchowego i stylu życia. Wszystkie te zagadnienia tworzą spójny obraz życia, który powinien być wzorem dla każdego kapłana.

Udostępnij Tweet